KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Pogledajte sve projekte

PODELI SVOJE ZNANJE

Program „Podeli svoje znanje“ je jedinstven program koji otvara mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena. Zasnovan je na konceptu mentorstva, a usmeren je upravo na izgradnju međusobne podrške žena, kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena. 

Program partnerski realizuju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Erste Banka, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Evropski pokret u Srbiji od 2010. godine.

EVROPA ZA MENE

Cilj projekta “Evropa za mene” je da poveća znanje građana Srbije o evropskim vrednostima i funkcionisanju Evropske unije kao i približi proces pristupanja Srbije u EU, koristi i uticaje na njihov svakodnevni život u procesu pregovara. Takođe, jedan od specifičnih ciljeva je i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, univerziteta, biblioteka i stručne zajednice. Primarna ciljna grupa su takođe i mladi, mediji kao i građani na celoj teritoriji Srbije.

PARTNERSTVOM DO DOBRE JAVNE UPRAVE

Cilj projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koji podrazumeva veću usmerenost na građane i da unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima. Radeći kako na nivou razvoja politika tako i na nivou zajednice, projekat će biti usmeren na poboljšanje kvaliteta i transparentnosti u osmišljavanju i pružanju najtraženije vrste javnih usluga u oblastima zdravstva, obrazovanja i unutrašnjih poslova.

INVESTIRANJE U EVROPSKU BUDUĆNOST ZAPADNOG BALKANA

Jednodnevnom konferencijom stručnjaka, kreatora politika i poslovne zajednice diskutovaće se o ulozi, direktnoj koristi i transformativnoj snazi Evropske investicione banke u procesu evropskih integracija. Diskusije će obuhvatiti opšte teme političkog konteksta, tri stručna panela i završni panel sa zaključcima za javnost u regionu Zapadnog Balkana.

 

EFEKTI INSTRUMENATA PROCESA STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA NA INTEGRACIJE DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA I REGIONALNU SARADNJU

Projekat Efekti instrumenata Procesa stabilizacije i pridruživanja na integracije država Zapadnog Balkana i regionalnu saradnju: Šta je postignuto do sada i koji su dalji koraci?  treba da doprinose perspektivama evropske integracije Zapadnog Balkana, kroz podsticanje instrumenata za efikasnije proširenje EU, kao i unutrašnje demokratizacije i ekonomskog razvoja država Zapadnog Balkana. 

NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI (NKEU)

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја, о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji.
 

 

BEOGRADSKI BEZBEDNOSNI FORUM

Beogradski fond za političku izuzetnost, Evropski pokret u Srbiji i Beogradski centar za bezbednosnu politiku organizuju sedmi Beogradski bezbednosni forum koji će se održati od 11. do 13. oktobra 2017. pod nazivom “Zajednička budućnost u vremenu nesigurnosti”

PROMENE USTAVA NA PUTU DO EVROPSKE UNIJE

EPuS nastavlja sa naporima da se pojača debata o ustavnoj reformi u svetlu pregovora o pristupanju EU. Rezultati najnovijih istraživanja stručnog tima okupljenog od strane EPuS-a biće testirani kroz seriju stručnih i široko participativnih diskusija u univerzitetskim centrima u Srbiji. Debate će okupiti predstavnike stručne javnosti, odlučioce i predstavnike organizacija civilnog društva. Komentari prikupljeni na debatama poslužiće kao osnova za definisanje pozicionog papira EPuS-a namenjenog kreatorima politika i donosiocima odluka.

PUTUJEMO U EVROPU 2017

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Fondacijom Robert Boš i Balkanskim fondom za demokratiju, raspisuje konkurs pod nazivom "Putujemo u Evropu" za studente završnih godina (osnovnih i master studija) i apsolvente fakulteta univerziteta u Srbiji. Projekat Putujemo u Evropu nastao je iz želje da se mladim i obrazovanim građanima Srbije pruži mogućnost da upoznaju raznovrsno kulturno nasleđe i tradicije koje krase evropske zemlje, kao i zajedničke evropske vrednosti koje ih povezuju. 

ŠKOLA EVROPSKIH INTEGRACIJA 2017

Kako bi lokalni politički i društveni akteri sa  severa Kosova* bili na smislen i kvalitetan način uključeni u proces evropskih integracija i kako bi razumeli i sproveli reforme, Kosovska fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i NVO AKTIV-om, organizuje Školu evropskih integracija za ključne aktere na severu Kosova*. Škola evropskih integracija je namenjena službenicima javnih institucija i institucija lokalne samouprave, rukovodiocima organizacija civilnog društva, predstavnicima medija i poslovnog sektora, kao i studentima na severu Kosova*. 123456 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus