PODSTICANJE PARTNERSTVA I IZGRADNJA KAPACITETA NA ZAPADNOM BALKANU

By | March 7th, 2018|Categories: Aktivni projekti|Tags: , , , |

Ovaj projekat će okupiti šest zemalja ZB kroz zajedničko istraživanje i analizu korišćenja fondova EU u svojim zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija). Ovo je jedno od najzanimljivijih i najmanje poznatih pitanja kada je reč o procesu evropskih integracija, a posebno veza tema i konkretnih projekata za koje se sredstva koriste sa [...]