KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Socijalne javne nabavke

/Tag:Socijalne javne nabavke

Minhen: Brižni ekonomski džin

By | February 14th, 2019|Categories: Blog|Tags: |

Prve asocijacije na Nemačku obično su jaka privreda, visok standard i socijalna sigurnosti, ali danas Nemačka postaje i više od toga – jedan od inovatora u oblasti održivog društvenog razvoja! Kao i u prethodnom primeru švedskog grada Malmea o kojem smo već pisali, javne vlasti u Minhenu, gradu na severu Nemačke, prepoznale su javne nabavke kao [...]

Comments Off on Minhen: Brižni ekonomski džin

Malme: Potrošač koji brine o zajednici

By | February 5th, 2019|Categories: Blog|Tags: |

Malme je grad od 300 hiljada stanovnika, a vrednost godišnjeg obima javnih nabavki je oko 5 milijardi evra i sjajan je primer sprovođenja društveno odgovornih javnih nabavki. Sa uključivanjem društveno odgovornih kriterijuma u proces javnih nabavki počeo je 2007. godine, prvobitno na primeru izgradnje održive infrastrukture, kao i organske hrane u školskim kantinama. Nakon što je Uprava grada uvela vrednovanje [...]

Comments Off on Malme: Potrošač koji brine o zajednici

Socijalne javne nabavke: Gde javne vlasti sreću društveni aspekt održivog razvoja

By | January 30th, 2019|Categories: Blog|Tags: , |

Javne vlasti u svakodnevnom funkcionisanju i obavljanju svojih zadataka troše velike iznose sredstava na kupovinu roba, usluga i angažovanje radova iz privatnog sektora. Samo u Evropskoj uniji, u strukturi javnih rashoda, javne nabavke čine u proseku oko 14% ukupnog BDP-a Unije (2017.). U Srbiji, javne nabavke u proseku predstavljaju oko 10% BDP-a (2010.). Postavlja se pitanje [...]

Comments Off on Socijalne javne nabavke: Gde javne vlasti sreću društveni aspekt održivog razvoja