Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije od decembra 2019. godine je odmah po stupanju na ovo mjesto odlučila da predstavi svoje inicijative za rad Komisije u budućnosti.  Među 6 osnovnih ciljeva nalaze se evropski Zeleni dogovor, ekonomija koja doprinosi svima, Evropa koja odgovara digitalnom dobu, zaštita evropskog načina života, snažna Evropa u svijetu i novi podsticaj za evropsku demokratiju. Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, komesari su organizovani u grupe radi efikasnijeg načina rada Evropske komisije u sledećih 5 godina, pa i duže.

Aleksandra Pavlović, Volonterka Evropskog pokreta u Srbiji

Klimatske promjene postale su realnost današnjice, kao i prijetnja po bezbjednost. Čini se da ih osjetimo na sopstvenoj koži svakim danom sve više. Pored ličnih postupaka koji mogu doprinjeti poboljšanju stanja, bitni su i postupci svjetskih lidera, međunarodnih organizacija i različitih institucija koje imaju veoma važne i široke nadležnosti. Primjer djelovanja je Evropska komisija.

Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije od decembra 2019. godine je odmah po stupanju na ovo mjesto odlučila da predstavi svoje inicijative za rad Komisije u budućnosti.  Među 6 osnovnih ciljeva nalaze se evropski Zeleni dogovor, ekonomija koja doprinosi svima, Evropa koja odgovara digitalnom dobu, zaštita evropskog načina života, snažna Evropa u svijetu i novi podsticaj za evropsku demokratiju. Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, komesari su organizovani u grupe radi efikasnijeg načina rada Evropske komisije u sledećih 5 godina, pa i duže.

Jednu od grupa čini upravo ona koja radi na ostvarivanju ciljeva evropskog Zelenog dogovora (Green deal), ali tu grupu čine i komesari koji ne rade samo na ostvarivanju ciljeva postavljenih ovim dogovorom, već i drugih ciljeva održivog razvoja s obzirom da je predsjednica obavezala Komisiju na integrisanje i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija u Evropski semestar.

Cilj je živjeti na prirodnom i zdravom kontinentu. U Evropi koja preuzima vodeću globalnu ulogu u suočavanju sa najvećim izazovima današnjeg vremena. – rekla je predsjednica Komisije, Ursula fon der Lajen.

  •  Odgovorna za inicijative zdravstvene i sigurnosti hrane jeste komesarka Stela Kirijakides koja ima u planovima poboljšanje prevencije i brige kancera, traženje načina kako bi Evropa bila sigurna da ima dovoljno dostupnih lijekova, kao i podržavanje zemalja članica u poboljšanju kvaliteta i održivosti zdravstvenih sistema. Takođe je važno poboljšanje komunikacije o održivosti prehrambenih prozivoda i zdravlja, pogotovo vakcinacije, ali i držanje standarda EU o uvozu hrane kao i brige da je Evropa opremljena za prevenciju i borbu protiv bolesti koje prenose životinje.
  • S obzirom da saobraćaj i način na koji se odvija može uticati na klimatske promjene, inicijative na ovom polju su i više nego važne. Adina Valean koja radi na tome, među svojim odgovornostima ističe promovisanje održivih i alternarivnih transportnih goriva za drumski, morski i vazdušni saobraćaj i vođenje međunarodnih foruma kao što su pregovori za smanjenje globalnih emisija u Organizaciji međunarodnog civilnog vazduhoplovstva i Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. Jako je bitan doprinos ostvarenju cilja nula zagađenja i ublažavanja uticaja koji transport ima na klimu i životnu sredinu.
  • Komesarka Kadri Simson je odgovorna za pravilno funkcionisanje evropskog tržišta energije. Među njenim nadležnostima se nalazi implementacija Evropskog Zelenog dogovora u sektor energije i podržavanje zemalja članica u ostvarivanju njihovih ciljeva kao što su nacionalni planovi za energiju i klimu. Bitna je promocija čiste energije i obnovljivih izvora energije kao i podržavanje pametne integracije struje, zagrijavanja, saobraćaja i industrijskog sektora.
  • Klimatske promjene imaju veliki uticaj na životnu sredinu, time i na okeane, šume, ribnjake i život u njima. Odgovornost za inicijative u ovu svrhu je pripala komesaru iz Litvanije Virginijusu Sinekčiviusu. Jedan od ciljeva jeste predstavljanje nove strategije Biodiverziteta za 2030.godinu, dostavljanje ambicije za nula zagađenja od strane Komisije, uključujući i ciljeve ostvarivanja kvaliteta vazduha i vode. Značajno je i uvođenje netolerisanja nelegalnog, neobavještenog i neregulisanog pecanja, ali i održivosti plave ekonomije (izraz koji se odnosi na eksploataciju i očuvanje morskog okoliša) i time istraživanja, pomorskog prostornog planiranja, pomorske obnovljive energije, plavog investiranja i regionalne saradnje.
  • Posao komesara Januša Vojčekovskog je osiguranje modernog i održivog sektora poljoprivrede EU koji se može adaptirati na klimatske, demografske i tehnološke promjene. Bitno za naglasiti je da su među odgovornostima i podržanje pregovora o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici posle 2020.sa najvećim fokusom na sigurnost hrane, klime i biodiverziteta. Doprinos ostvarivanju ciljeva održivog razvoja se vidi i u podržanju mladih farmera i osiguranju pravednih prihoda.
  • Na polju reformi i kohezije, Elisa Fereira stavlja kao bitno podržavanje regiona koji su najpogođeniji digitalnim i klimatskim tranzicijama i podržavanje istih u pripremi programa koji su u saglasnosti sa posebnim potrebama i ciljevima EU. Zalaže se i za doprinos pregledu Urbane agende i dugoročnih vizija koje se odnose na ruralna područja.

Da se vidjeti da se Evropska komisija organizovala kako bi napravila što bolji plan djelovanja zarad ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. Organizacijom na različite grupe kojom svaka daje doprinos pojedinačnom faktoru bitnom za regulisanje i poboljšanje u borbi protiv klimatskih promjena, Evropska unija i njena Komisija predstavljaju dobar primjer svima. Ona zapravo odlukom da se svaki komesar bavi pojedinačnim problemima doprinosi temeljnom rješavanju istih, a njihovom sinergijom ide ka cilju potpunog poboljšanja stanja prouzrokovanog klimatskim promjenama.