Prošle nedelje je završen drugi ciklus radionica u okviru Škole evropske integracije 2018 (ŠEI), koju sprovodimo u saradnji sa Kosovskom fondacijom za otvoreno društvo, NGO Aktivom i Komunikacijom za razvoj društva. Polaznici su imali prilike da u Kosovskoj Mitrovici razgovaraju o vladavini prava na lokalu, ali i da razvijaju praktične predloge projekata u oblasti energetske i ekološke politike u Gračanici.

 

U Kosovskoj Mitrovici su u četvrtak, 25. oktobra, u prostorijama Centra civilne energije, održana predavanja polaznicima Škole evropske integracije. O značaju oblasti pravosuđa i osnovnih prava u procesu evrointegracija polaznicima ŠEI je govorio Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji, a o položaju lokalnih samouprava na severu Kosova Dragiša Mijačić iz InTER-a. Na drugom delu radionice, održanom 2. novembra, polaznici su razgovarali i razmenjivali praktična iskustva o monitoringu izbornog procesa na lokalu sa Pavlom Dimitrijevićem iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost. Istog dana su Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture i Šućri Sulja, glavni tužilac u Osnovnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici, razgovarali sa polaznicima o integraciji pravosuđa u okviru Briselskog dijaloga. Važan deo ove tematske radionice bila je i studijska poseta Osnovnom sudu na severu Kosova.

 

Polaznici ŠEI u Gračanici su posetili jalovište Rudnika Kišnica i zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave analizirali njegov negativan uticaj po životnu sredinu. Nakon toga su imali prilike da zajedno sa Markom Vujićem sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, razgovaraju o ekološkoj politici Evropske unije i obavezama iz procesa evorintegracija. U drugom delu radionice su analizirali stanje zaštite životne sredine na studiji slučaja opština Gračanica i Novo Brdo. Drugog dana radionice, Mirko Popović, ekspert iz oblasti energetike, održao je predavanje o energetskoj politici i borbi protiv klimatskih promena, a onda su polaznici u radili na razvoju delotvornih mehanizama za povećanje transparentnosti i participativnosti u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

 

Ovogodišnja Škola evropske integracije podeljena je u dve tematske oblasti/modula: Vladavina prava koju sprovodimo u Kosovskoj Mitrovici i Održivi razvoj koji sprovodimo u Gračanici. Prethodno je održan prvi ciklus radionica o procesu kreiranja javnih politika i monitoringu u konkretnim oblastima. Kosovska fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i NGO AKTIV-om, pokrenula je 2014. godine Školu evropske integracije za ključne aktere na severu Kosova. Ove godine, organizacionom timu se pridružila i organizacija Komunikacija za razvoj društva iz Gračanice, što će doprineti širenju Škole i postizanju boljih rezultata u drugim lokalnim zajednicama. Više o projektu pogledajte ovde.

Škola evropske integracije 2018