Završni događaj na projektu „Unapređivanje ekonomskog osnaživanja žena”, održan je u četvrtak, 10. decembra, putem ZOOM platforme. Zajedno sa učesnicama programa, okupile su se i ekspertkinje, Sonja Dakić, preduzetnica i biznis mentorka, Karolina Herbut, finansijska savetnica, Milica Čalija, preduzetnica i biznis mentorka, Marija Srdić, osnivačica i vlasnica agencije Misija SMART   konsultantkinja Danijela Matijević, koje su prethodnih nedelja sa nama delile svoje znanje. Pored sumiranja utisaka i osvrta na aktivnosti koje su polaznice započele tokom rada na programu, svaka od eskpertkinja je za kraj dala smernice za dalji rad.

Sonja Dakić govorila je o tehnikama postavljanja ciljeva i priotiteta, kao i planova za budućnosti i pozvala sve učesnice da nastave da budu hrabre vizionarke. Karolina Herbut zaokružila je priču o ostvarenju finansijskih ciljeva, uz osvrt na to šta su polaznice do sada postigle na ovom polju. Milica Čalija pokrenula je diskusiju o tome šta čini pravu preduzetnicu, a Marija Srdić o izazovima i prevazilaženju prepreka. Za kraj je Danijela Matijević zaokužila diskusiju savetim za postizanje bolje dinamike u okviru tima. Zaključci su da, ma koliko bilo izazovno, moramo staviti svoje ideje u funkciju, bez straha od toga šta bi 2021. godina mogla da donese.

Tokom projekta „Unapređivanje ekonomskog osnaživanja žena”, održano je 5 treninga, 5 Q&A informativnih sesija i sve 22 učesnice prošle su kroz mentorski program. U okviru edukacija, eskpertkinje su delile znanja iz oblasti kojima vladaju, poput kreiranja biznis plana, ostvarenja finansijskih ciljeva, zatim znanja o procesu kreiranja i razvoja brenda i osnovama marketinga, kao i o upravljanju i razvoju tima. Cilj projekta jeste profesionalno i lično osnaživanje žena u društvu kroz deljenje znanja i iskustva. Rodna nejednakost posebno je izražena u pogledu neravnopravnog položaja žena i mušakaraca u ekonomiji i na tržištu rada, a pojavom pandemije, te nejednakosti produbile su se još više. Ovaj program je, uz to, nastao i iz potrebe da se otvori diskusija o ekonomskom osnaživanju žena pogotovo u novonastalim okolnostima koje je nametnula pandemija KOVID-19.

„Unapređivanje ekonomskog osnaživanja žena”, realizovao je Evropski pokret u Srbiji, uz saradnju i podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS Misije u Srbiji. Ovaj projekat predstavlja nadogradnju projekta „Podeli svoje znanje“ i usmeren je na edukacijsku i mentorsku podršku alumnistkinjama preduzetnicama ovog programa.