Međunarodna mreža

Međunarodni evropski pokret EPuS je od 1993. godine punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta. Međunarodni evropski pokret (EMI) je međunarodna organizacija otvorena za sve političke, ekonomske, kulturne i socijalne trendove u civilnom društvu. Glavni zadatak EMI-ja je da „doprinese stvaranju ujedinjene, federalne [...]

TEST – IZRADA STRATEŠKE STUDIJE O RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE U KONTEKSTU STRATEGIJE JIE2020

Opis problema: Kao što je istaknuto u strategije JIE 2020, nezaposlenost i socijalni problemi su najveća prepreka razvoja pojedinačno država i celokupnog regiona jugoistočne Evrope. Sve države se suočavaju sa sličnim izazovima i nemogućnošću da iskoriste resurse i [...]

OTVORENO O POLITICI RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI

Politika preduzetništva je definisana Strategijom za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva 2015-2020, dok se njeno sprovođenje bliže određuje Akcionim planom. Akcioni plan treba da definiše sve mere, aktivnosti, nadležne institucije i vremenski rok za realizaciju. Međutim, nije [...]

V4 – PODRŠKA STRATEGIJI ZAGOVARANJA EVROPSKIH INTEGRACIJA ZAPADNOG BALKANA

Okolnosti za proširenje EU su generalno veoma nepovoljne. „Zamor proširenja“ provejava među političkim elitama država članica EU. Politička poruka da neće biti proširenja narednih pet godina je obeshrabrujuća za države Zapadnog Balkana. Osim toga, tehnički posmatrano, način vođenja pregovora je [...]