KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Blog Large

/Blog Large

Znanjem i kvalitetom do konkurentnosti u svetu: Šta je Strategija pametne specijalizacije, za koju se zalaže Evropski pokret u Srbiji?

Da bi Srbija bila što konkurentnija u svetu, kako po kvalitetu tako i prema inovacijama zasnovanim na znanju, Strategija pametne specijalizacije fokusira se na oblasti od prioriteta, koje će našoj zemlji omogućiti što bolji [...]

By | November 16th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on Znanjem i kvalitetom do konkurentnosti u svetu: Šta je Strategija pametne specijalizacije, za koju se zalaže Evropski pokret u Srbiji?

FILM: ŠTA JE PAMETNA SPECIJALIZACIJA I KAKO POMAŽE REGIONALNI RAZVOJ?

Sam pojam pametne specijalizacije nedostaje u medijima i široj javnosti prvenstveno, jer se zasniva na ideji prihvatanja da “zajedno znamo da ništa ne znamo”, te potrebi da se dubinski, uz uključivanje različitih aktera u [...]

By | November 15th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on FILM: ŠTA JE PAMETNA SPECIJALIZACIJA I KAKO POMAŽE REGIONALNI RAZVOJ?

Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji zvanično je postao punopravna članica Mladih evropskih federalista (JEF Europe)

Danas, 10. novembra 2023. godine, Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji zvanično je postao punopravna članica Mladih evropskih federalista (JEF Europe) na XXVII Kongresu održanog u Madridu. Forum mladih prepoznat je kao poželjan dodatak [...]

By | November 10th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji zvanično je postao punopravna članica Mladih evropskih federalista (JEF Europe)

Predsednica Evropskog pokreta u Srbiji, dr Jelica Minić učestvovala je na ministarskoj konferenciji „Učinimo Evropsku uniju spremnom za proširenje i buduće članice za pristupanje“

Na ministarskoj konferenciji "Učinimo Evropsku uniju spremnom za proširenje i buduće članove za pristupanje", koju je organizovalo Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, 2. novembra 2023.godine, u Berlinu, pored ministara iz EU i Zapadnog Balkana, učestvovale [...]

By | November 9th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on Predsednica Evropskog pokreta u Srbiji, dr Jelica Minić učestvovala je na ministarskoj konferenciji „Učinimo Evropsku uniju spremnom za proširenje i buduće članice za pristupanje“