Evropski pokret u Srbiji je 28. novembra u prostorijama Jugoslovenske kinoteke organizovao događaj pod nazivom „Ode voz?“, sa namerom da predstavi najnoviji politički dokument o budućnosti EU, koji je napisao i predstavio stručnjak za evropske integracije, Vladimir Međak.

Događaj je istakao fascinantnu istoriju Srbije u pogledu njenih namera za pristupanje EU tokom poslednjih decenija. Moderator Vladimir Međak je ukazao na sve pozitivne aspekte aktuelnih zalaganja EU ​​u Srbiji i istakao hitnu potrebu za promenom narativa prema javnosti, kako srpskih tako i predstavnika EU, kao i potrebu promene unutar EU. U Evropi se dešavaju ozbiljne geopolitičke i društvene promene, koje nepovratno utiču i na proces proširenja. Ipak, put daljeg razvoja EU treba da bude orijentisan ka boljem upravljanju donošenjem odluka (QMV), ka odbrani i energetskoj bezbednosti, i konačno ka fokusu na proširenje.

Bliža Evropska unija je uvek bila odgovor na sve krize u prethodnim decenijama, tako da fokus na proširenje i promenu u načinu donošenja odluka moraju biti pokretačka snaga bolje Unije.

Ovaj događaj je deo projekta „Suprotstavljanje evroskepticizmu kroz obrazovanje i osnaživanje mladih kao budućih građana EU“, finansiran od strane programa Evropske unije – Evropa za gradjane i gradjanke.