KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Knjige

/Knjige

OSNIVAČKI UGOVORI EVROPSKE UNIJE

By | March 6th, 2017|Categories: Knjige|

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2003. godine   Preuzmite publikaciju u PDF / 945KB   Dana 20. oktobra 2002. godine stanovništvo Irske je na ponovljenom referendumu podržalo ratifikaciju Ugovora iz Nice, koim je usvojena nova serija amandmana na Ugovor o Evropskoj Unijii i ugovor o Osnivanju Evropske Zajednice. Nakon što svih petanest zemalja potvrde ugovor [...]

Comments Off on OSNIVAČKI UGOVORI EVROPSKE UNIJE

PREMA STABILNOSTI I PROSPERITETU

By | March 6th, 2017|Categories: Knjige|

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2003. godine   Preuzmite publikaciju u PDF / 669KB   Približavanje Evropskoj Uniji zemalja koje su geopolitički određene kao Jugoistok Evrope, a u širem smislu kao post komunističke države Centralne i Istočne Evrope, predstavlja drugo ime za njihovu tranziciju prema tržišnoj privredi, pluralističkoj demokratiji, intenzivnoj regionalnoj saradnji i vibrantnom civilnom [...]

Comments Off on PREMA STABILNOSTI I PROSPERITETU

SRBIJA I CRNA GORA NA PUTU KA EVROPSKOJ UNIJI: DVE GODINE KASNIJE

By | March 6th, 2017|Categories: Knjige|

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2003. godine   Preuzmite publikaciju u PDF / 1.24MB   Pred čitaocima se nalaze tekstovi nastali kao rezultat konferencije o razvoju odnosa Evropske unije i Srbije i Crne Gore („Srbija i Crna Gora na putu ka EU - dve godine kasnije“) održane krajem 2002. godine u Beogradu u organizaciji Evropskog [...]

Comments Off on SRBIJA I CRNA GORA NA PUTU KA EVROPSKOJ UNIJI: DVE GODINE KASNIJE

OSNOVI TEORIJE DRŽAVNOG BUDŽETA I FINANSIJSKI POSLOVI SAMOUPRAVA

By | March 6th, 2017|Categories: Knjige|

Izdavači: Evropski pokret u Srbiji i Prometej Novi Sad Beograd, 2003. godine   Preuzmite publikaciju u PDF / 1.55MB   Šta je država? Postoji li razlika između države i vlasti? Zašto se nužno odričemo značajnog dela našeg dohotka radi ostvarivanja takvih ciljeva, od kojih većinu i ne znamo, a ako ih i znamo, nismo istinski ubeđeni [...]

Comments Off on OSNOVI TEORIJE DRŽAVNOG BUDŽETA I FINANSIJSKI POSLOVI SAMOUPRAVA

MOJ GRAD U EVROPI: ŠTA TREBA DA ZNAMO O EVROPSKOJ UNIJI

By | March 6th, 2017|Categories: Knjige|

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2004. godine   Preuzmite publikaciju u PDF / 509KB   Građani Srbije i Crne Gore u najvećem broju su se opredelili za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju - preko 80 % bi odmah podržalo naće puno učlanjenje. Ali samo mali broj naših građana, između 5 % i 7 %, [...]

Comments Off on MOJ GRAD U EVROPI: ŠTA TREBA DA ZNAMO O EVROPSKOJ UNIJI

EVROPSKI PROGRAMI ZA LOKALNE ZAJEDNICE

By | March 6th, 2017|Categories: Knjige|

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2004. godine   Preuzmite publikaciju u PDF / 509KB   Evropska budućnost za opštine i regije u Srbiji i Crnoj Gori   Tokom poslednjih nekoliko godina, sve zemlje Isto~ne i Jugoistočne Evrope su se ili učlanile, ili su na pragu učlanjenja u evro – atlantske strukture i institucije. Istorijsko proširenje [...]

Comments Off on EVROPSKI PROGRAMI ZA LOKALNE ZAJEDNICE

OPŠTINSKI STATUTI: ŠANSA DA SE ISKORISTE SVE MOGUĆNOSTI KOJE PRUŽA ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

By | March 6th, 2017|Categories: Knjige|

Izdavači: EPuS, Swiss Agency for Development and Cooperation / Municipal Support Programme - Kraljevo, Univerzitet u Bernu Beograd, 2004. godine   Preuzmite publikaciju u PDF / 566KB   PREDGOVOR   Švajcarska ima dugo iskustvo sa autonomijom opština i lokalnom samoupravom. Snažna demokratija i snažna ekonomija zahtevaju odgovorno i ka budućnosti usmereno učešće građana i stranaka u [...]

Comments Off on OPŠTINSKI STATUTI: ŠANSA DA SE ISKORISTE SVE MOGUĆNOSTI KOJE PRUŽA ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

IDENTITET KAO OSNOVA TRANZICIJE (ZBORNIK RADOVA)

By | March 6th, 2017|Categories: Knjige|

Izdavači: Evropski pokret u Srbiji i Friedrich Ebert Stiftung   Beograd, 2004. godine   Preuzmite publikaciju u PDF / 491KB   Identitet, šta je to zapravo? U Srbiji i Crnoj Gori, koja je prošla kroz deceniju nacionalističke ostrašćenosti, pojam "identitet", ili "ličnost", korišćen je skoro po pravilu da se odredi bolesna, ksenofobična i borbena pripadnost sopstvenom [...]

Comments Off on IDENTITET KAO OSNOVA TRANZICIJE (ZBORNIK RADOVA)

25 PROGRAMA EVROPSKE UNIJE

By | March 6th, 2017|Categories: Knjige|

Izdavači: Evropski pokret u Srbiji i Kancelarija VRS za pridruživanje EU Beograd, 2004. godine   Preuzmite publikaciju u PDF / 2.88MB   Kancelarija za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije (Kancelarija), koja je glavni koordinator svih aktivnosti državnih organa u vezi sa procesom evropskih integracija u Republici Srbiji, zadužena je i za sprovo|enje Strategije komunikacije Vlade Srbije [...]

Comments Off on 25 PROGRAMA EVROPSKE UNIJE

ZAKONODAVSTVO I GRAĐANI

By | March 6th, 2017|Categories: Knjige|

 Izdavači: Evropski pokret u Srbiji i East-West Parliamentary Practice Project Beograd, 2004. godine   Preuzmite publikaciju u PDF / 257KB   Evropski pokret u Srbiji osnovan je novembra meseca 1992. u Beogradu. Sa preko 1.000 stalnih članova i mrežom od 31 lokalnog veća {irom Srbije postao je jedna od najve}ih i najuglednijih nevladinih organizacija u Srbiji. [...]

Comments Off on ZAKONODAVSTVO I GRAĐANI