KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Periodika

/Periodika

Evropa za mene: Evropske sveske

By | June 8th, 2018|Categories: Periodika|Tags: , |

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Urednik: prof. dr Dejan Milenković Evropske sveske su zbirka eseja stručnih autora na teme od važnosti za evropsku integraciju Srbije i proces pristupnih pregovora. U okviru projekta Evropa za mene, Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju 20 debata u 17 gradova Srbije tokom 2017. i 2018. godine. [...]

Comments Off on Evropa za mene: Evropske sveske

Bilten Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva

By | March 3rd, 2017|Categories: Periodika, Socijalna ekonomija|Tags: , |

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji, 2014. Urednica: Dina Rakin Bilten izdaje EPuS ispred Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva (KoRSP) koja se zalaže za razvoj socijalnog preduzetništva, podizanje svesti šire jav-nosti o socijalnom preduzetništvu, smanjenje siromaštva, povećanje prilika za zapošljavanje marginalizovanih grupa, socijalnu inkluziju i rešavanje društvenih problema na alternativne načine. Koaliciju za razvoj socijalnog preduzetništva čine [...]

Comments Off on Bilten Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva

DANAS SPECIJAL: SRBIJA, EVROPA I SVET U 2014.

By | March 3rd, 2017|Categories: Periodika|

Specijalno novogodišnje izdanje dnevnog lista "Danas" pod nazivom "Srbija, Evropa i svet u 2014", štampano 31. decembra 2013. godine. Evropski pokret u Srbiji i Danas su, uz podršku  Fondacije Fridrih Ebert, odabrali 19 autora da ukratko predstave 2014. godinu u Srbiji, Evropi i regionima sveta.   31. decembar 2013.

Comments Off on DANAS SPECIJAL: SRBIJA, EVROPA I SVET U 2014.

KUDA VODI EVROPSKI POKRET?

By | March 3rd, 2017|Categories: Periodika|

Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa dnevnim listom “Blic”, je u godini svog punoletstva, predstavio široj javnosti, u četiri nastavka, realizovane aktivnosti ove organizacije građanskog društva posvećene mladima, mobilnosti, obrazovanju, inovacijama, kampanjama javnog zagovaranja i podršci procesu evropskih integracija Srbije. Cilj ove inicijative bio je da se predstavljanjem primera dobre prakse i rezultata rada [...]

Comments Off on KUDA VODI EVROPSKI POKRET?