KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Projekti Naslovna strana

/Projekti Naslovna strana

Pametni regioni Srbije

By | October 27th, 2023|Categories: Aktivni projekti, Projekti Naslovna strana|

U Srbiji postoji jasna potreba za snažnijim sistemom za artikulisanje i sprovođenje razvojnih planova u rešavanju regionalnih dispariteta. Prilično reaktivna politika regionalnog razvoja Srbije ima mnogo prostora za poboljšanje u poređenju sa proaktivnim pristupom EU. U EU, strategije pametne specijalizacije su preduslov za pristup finansiranju „motivisanog inovacijama“ iz Evropskih strukturnih i investicionih fondova (ESIF). Iako [...]

Comments Off on Pametni regioni Srbije

Mladi su (za) rešenje

By | October 27th, 2023|Categories: Aktivni projekti, Projekti Naslovna strana|

Dok mladi generalno podržavaju demokratiju kao sistem dobrog upravljanja i prepoznaju značaj medija i civilnog društva u zdravom društvu, a njihov stav o primeni demokratskih i evropskih vrednosti  je zabrinjavajuće nepovoljan. Ovo je rezultat kolektivnih strahova koji proizilaze iz neadekvatnog upravljanja, kao i sumnje mladih da imaju dovoljno mogućnosti i moći da pokrenu promene. Rešavanje [...]

Comments Off on Mladi su (za) rešenje

Zelena agenda na lokalnom nivou

By | August 1st, 2021|Categories: Aktivni projekti, Projekti Naslovna strana|Tags: |

Evropska unija je usvojila Pariski sporazum kojim je dogovoreno sprovođenje mera kako bi se do 2050. omogućilo da EU postane klimatski neutralno  društvo. Obaveze Srbije u ovoj oblasti su definisane Poglavljem 27 – životna sredina, klimatske promene i civilna zaštita. U godišnjem izveštaju o napretku 2020 u Poglavlju 27 navodi se da je Srbija postigla [...]

Comments Off on Zelena agenda na lokalnom nivou

Randevu u Evropskoj uniji

By | March 31st, 2021|Categories: Aktivni projekti, Projekti Naslovna strana|

Evropski pokret u Srbiji organizuje debate u okviru ciklusa "Randevu u Evropskoj uniji" u partnerstvu sa Evropskim pokretom Francuske, Ambasadom Franuske u Srbiji i Francuskim institutom u Beogradu. U ovoj seriji debata učestvuju stručnjaci iz Francuske i Srbije. Ciljevi: produbljivanje uzajamnog razumevanja francuske i srpske perspektive o savremenim evropskim politikama i pitanjima; podsticanje francuskog javnog [...]

Comments Off on Randevu u Evropskoj uniji

Suprotstavljanje evroskepticizmu kroz obrazovanje i osnaživanje mladih kao evropskih građana (YOUTH EU)

By | March 24th, 2021|Categories: Aktivni projekti, Projekti Naslovna strana|Tags: , |

građana”, je finansiran od strane programa Evropske unije - Evropa za gradjane i gradjanke. Cilj projekta je da razotkrije izvore evroskepticizma među mladima u državama EU i među državama kandidatima za pristupanje EU. Projekat se fokusira na obrazovanje i osnaživanje mladih putem vebinara, radionica i organizovanog putovanja u Brisel gde će mladi ostvariti komunikaciju [...]

Comments Off on Suprotstavljanje evroskepticizmu kroz obrazovanje i osnaživanje mladih kao evropskih građana (YOUTH EU)

SRBIJA NAKON PANDEMIJE

By | February 15th, 2021|Categories: Projekti Naslovna strana, Zavrseni projekti|Tags: , |

2020. i 2021. godina ostaće upamćene kao godine najozbiljnije globalne pandemije, još od španskog gripa u periodu 1918. godine i kao najozbiljnija kriza od Drugog svetskog rata. Tek ćemo videti punu veličinu pandemije i koliko hiljada života će uzeti ova globalna pretnja prvom i najvažnijem ljudskom pravu, pravu na život. Pored šoka u zdravstvenom sistemu [...]

Comments Off on SRBIJA NAKON PANDEMIJE

NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI

By | November 29th, 2020|Categories: Aktivni projekti, Projekti Naslovna strana|Tags: , |

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја, о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. Opšti cilj је dа sе uspоstаvi trаnspаrеntаn i inkluzivаn prоcеs pristupanja Srbije EU kојi оmоgućаvа kоnsultаciје sa civilnim društvom, učеšćе [...]

Comments Off on NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI

Hronika okruženja

By | November 12th, 2020|Categories: Aktivni projekti, Projekti Naslovna strana|Tags: , |

Pandemija COVID-19 očito je istakla nedostatke u nizu sektora u svim zemljama Zapadnog Balkana - od oslabljenih zdravstvenih sistema, ranjivih demokratskih institucija i pravosuđa, do ekonomije zavisne od pomoći i neodrživih ekoloških i energetskih politika. Sa sličnim problemima i izazovima suočavaju se sve zemlje regiona. Evropski pokret u Srbiji uz podršku Evropskog fonda za Balkan [...]

Comments Off on Hronika okruženja

EnlargEUrope

By | September 11th, 2018|Categories: Forum mladih, Projekti Naslovna strana, Zavrseni projekti|Tags: , , , |

Zemlje Centralne i Istočne Evrope i njihovi građani, pogodnosti članstva u Evropskoj uniji neretko uzimaju zdravo za gotovo i nedostaje im solidarnost i razumevanje za proces pristupanja Evropskoj uniji država sa Zapadnog Balkana. Sa druge strane, građani na Zapadnom Balkanu nisu u dovoljnoj meri upoznati sa promenama koje donose evropske integracije i nedostaje im razumevanje [...]

Comments Off on EnlargEUrope

Beogradski bezbednosni forum

By | March 2nd, 2018|Categories: Aktivni projekti, Projekti Naslovna strana|Tags: |

Deseto jubilarno izdanje Beogradskog bezbednosnog foruma sa krovnom temom Nema mira bez poverenja!, održaće se u Beogradu, od 21. do 23. oktobra 2020. U svom obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, septembra 2018, generalni sekretar Antonio Gutereš je upozorio: “poverenje je na izmaku. Poverenje u institucije države. Poverenje među državama. Poverenje u globalni poredak koji je [...]

Comments Off on Beogradski bezbednosni forum