U seriji 4:1 Instituta za spoljne poslove i trgovinu (KKI), četvoro stručnjaka daje odgovor na isto pitanje koje se tiče bilateralnih odnosa. Cilj Instituta za spoljnu politiku i trgovinu je da se pokrene naučna debata u Mađarskoj i van nje, kao i da se promoviše dijalog među ekspertima. U ovom broju, tema je „Da li Zapadni Balkan treba da učestvuje na Konferenciji o budućnosti Evrope?“.

Pročitajte analizu Dr Duška Lopandića, diplomate i stručnjaka za evropsko pravo, putem linka: https://kki.hu/wp-content/uploads/2021/12/41_2021_21_WB_Western_Balkans_Future_Europe_II_AJ_1214.pdf