Specijalno novogodišnje izdanje dnevnog lista “Danas” pod nazivom “Srbija, Evropa i svet u 2014”, štampano 31. decembra 2013. godine.

Evropski pokret u Srbiji i Danas su, uz podršku  Fondacije Fridrih Ebert, odabrali 19 autora da ukratko predstave 2014. godinu u Srbiji, Evropi i regionima sveta.

 

31. decembar 2013.