Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji organizovao je debatu “Evropa za mlade”, u okviru proslave Dana Evrope, 24. maja 2016. godine, u Narodnoj biblioteci u Brusu.
 

Cilj debate bio je da se mladima u Brusu, kroz vršnjački i interaktivni pristup, približi proces integracija Evropske unije, uloga mladih u tom procesu kroz omladinski aktivizam, kao i pogodnosti koje EU programi nude mladima, a koje mladi mogu da iskoriste radi svog usavršavanja i unapređenja.

 

Izjavu za prilog Brus Info dala je predsednica Foruma mladih, Ivana Markulić.