Tokom 2014. godine EPuS i SeConS su pripremili Stratešku studiju o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije Jugoistočna Evropa 2020. U studiji se prikazuje stanje u sektoru socijalne ekonomije u regionu jugoistočne Evrope i date su preporuke za unapređenje razvoja socijalne ekonomije u regionu kako bi se doprinelo snažnijem i inkluzivnijem zapošljavanju. Aktivnosti na ovom projektu su direktan nastavak rada na studiji, fokusirajući se na koordinaciju pri implementaciji strategije i dijalog među zainteresovanim i odgovornim subjektima u društvu, a kako bi se podstakao razvoj sektora socijalne ekonomije i doprinelo većoj zapošljivosti u regionu jugoistočne Evrope.

Opšti cilj projekta je da se doprinese jačanju uloge OCD u zemljama jugoistočne Evrope u procesu praćenja primenene strategije Jugoistočna Evropa 2020, u okviru stuba Inkluzivni rast, posebno u delu koji se odnosi na socijalnu ekonomiju. Ovaj cilj će biti ostvaren kroz tri specifična:

  1. Bolju informisanost i veće znanje OCD o značaju socijalne ekonomije za primenu strategije JIE2020;
  2. Osnažen dijalog između OCD i nadležnih nacionalnih institucija u regionu na polju socijalne ekonomije, a u okviru strategije JIE2020;
  3. Bolju informisanost i prepoznatljivost prioriteta i ciljeva strategije JIE2020 u oblasti socijalne ekonomije, kao i o fazi implementacije u kojoj se nalazi strategije JIE2020 i potencijalnom uticaju koji strategije može da ima na javne institucije, OCD i građane u regionu.

Projekat je trajao 6 meseci- od avgusta 2015. godine do januara 2016. godine.

Aktivnosti:

  1. Analiza i dopuna osnovnih nalaza iz Strateške studije o razvoju socijalne ekonomije u regionu jugoistočne Evrope u kontekstu strategije Jugoistočna Evropa 2020.
  2. Izgradnja zajedničke pozicije o mehanizmima za praćenje implementacije strategije JIE2020 u oblasti socijalne ekonomije;
  3. Zagovaranje preporuka za unapređenje praćenja primene strategije JIE2020 u oblasti socijalne ekonomije.

Konferencija “Biznis za dobrobit zajednice”

 

DOKUMENTA: