Poštovana gospođo Brnabić,

Povodom predloga sastanka o daljim koracima u procesu evrointegracija i predstojećem referendumu, uz uvažavanje važnosti teme i rezultata koji je dijalog sa svim granama vlasti imao u dosadašnjem procesu rada na promeni Ustava, Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23 stava je da bi razgovor sa Vama na temu predstojećeg referenduma u toku referendumske kampanje moglo da ugrozi kredibilitet Nacionalnog konventa, kao i legitimnost referendumskog procesa u celini.

Naša radna grupa stoji na stanovištu da građani treba da iskoriste svoje pravo odlučivanja na referendumu o promeni Ustava i pozvaće ih da to učine. Nastavićemo da informišemo građane o samoj sadržini Akta o promeni Ustava Republike Srbije, kako bi mogli da donesu informisanu odluku. Članice Konventa će se potruditi da, kroz individualni angažman, građanima pruže informacije o razlozima i ciljevima promene Ustava, važećim i predloženim rešenjima, kao i o argumentima za i protiv potvrđivanja Akta o promeni Ustava. Takođe ćemo pozvati Republičku izbornu komisiju, da u skladu sa odredbama člana 26. st. 2. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, obezbedi najširu obaveštenost glasača o pitanjima o kojima se odlučuje na referendumu, kao i o razlozima koji su izneti u prilog i protiv potvrđivanja promena Ustava, a što nije učinjeno u objavljenoj “Informaciji o Aktu o promeni Ustava Republike Srbije o čijem se potvrđivanju građani izjašnjavaju na republičkom referendumu raspisanom za 16. januar 2022. godine”. Zahvaljujemo se na inicijativi i razumevanju naše odluke da se pitanje predstojećeg referenduma skine sa dnevnog reda. Ova odluka je sagledana i doneta u interesu legitimnosti trenutnog procesa, čime stojimo na stanovištu zaštite interesa, kako Vlade Srbije kao inicijatora sastanka, tako i pozvanih organizacija, članica Nacionalnog konventa.

Radna grupa NKEU za Poglavlje 23