Zemlja Budžet (EUR) Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 29 000 100% 15 + 30 volontera
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Donosioci odluka, studenti, članovi akademske zajednice, diplomate u procesu obrazovanja i u aktivnoj službi, šira javnost

Balkanski fond za demokratiju

februar 2009 – jun 2010

Lokalno veće EPuSa u Novom Sadu i Kragujevcu
Pravni fakulteti Univerziteta u Nišu i Kragujevcu
Studentske organizacije Fakulteta političkih nauka: SUPRA, TIM I ESF
Forum za međunarodne odnose EPuS
Fridrih Ebert fondacija

Ambasada Sjedinjenih američkih država u Beogradu

Opis projekta

Projekat je usmeren na izradu Strategije spoljne politike Srbije, čije nepostojanje dovodi do konfuzije u spoljnopolitičkom delovanju, ali i u planiranju i predviđanju spoljnopolitičkog delovanja u budućnosti. Imajući u vidu činjenicu da zvanična spoljna politika Vlade Srbije nije doneta, a da se proces oblikovanja i vođenja spoljne politike vodio na netransparentan način, kao i to da su neke dalekosežne spoljnopolitičke odluke donete bukvalno preko noći, ovim projektom predstavljen je mehanizam izrade i donošenja strategijskih dokumenata, koji se praktikuje u razvijenim demokratskim društvima.  Zato je razvijen projekat koji ima za cilj izradu strategije spoljne politike u koju su uključeni najeminentniji stručnjaci iz različitih oblasti, akademska i stručna javnost, instituti, fakulteti i organizacije civilnog društva.

Opšti cilj je postizanje konsenzusa o osnovnim spoljnopolitičkim ciljevima Srbije, dok su specifični ciljevi: izrada strategije, otvaranje debate o pravcima spoljne politike, javno zagovaranje transparentnosti u procesu oblikovanja i vodjenja spoljne politike Srbije, iniciranje donošenja zvanične Strategije spoljne politike.

Vrste usluge
  • Formiranje tri radne grupe sastavljene od po 10 studenata FPN, Pravnog, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta čiji je  zadatak  da uz pomoć asistenata i mentora iz Foruma za međunarodne odnose izrade tri različita nacrta Strategije spoljne politike Srbije.
  • Različiti predlozi su debatovani na okruglim stolovima u 5 gradova Srbije. Nakon analize svih preporuka, radni tim je izradio jedinstven predlog Strategije spoljne politike Srbije.
  • Objavljena je publikacija „Spoljna politika Srbije – strategije i dokumenta“ koja, osim svih predloga strategija obuhvata i zbirku dokumenata o spoljnoj politici Srbije od 1804. godine.