Dobrodošli u Nemačku 2007
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
SrbijaN/AN/A3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
60 studenata Univerziteta u Srbiji

Ambasada Republike Nemačke
Nemačka organizacija za tehničku saradnju
Fondacije:
Friedrich Ebert
Konrad Adenaue
Hans Zajdel, Heinrich Boll
Friedrich Naumann

januar – avgust 2007AEGEE
Dobrodošli u Nemačku 2008
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
SrbijaN/AN/A3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
60 studenata Univerziteta u Srbiji

Ambasada Republike Nemačke
Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj
Nemačka organizacija za tehničku saradnju
Državna kancelarija Bavarske

maj 2008 – mart 2009Bavarski univerzitetski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Evropu (BAYHOST)
Fondacije:
Friedrich Ebert
Konrad Adenauer
Hans Zajdel, Heinrich Boll, Friedrich Naumann
Dobrodošli u Nemačku 2009
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
SrbijaN/AN/A3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
60 studenata Univerziteta u Srbiji

Ambasada Republike Nemačke
Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj
Nemačka organizacija za tehničku saradnju
Državna kancelarija Bavarske

jun 2009 – januar 2010Bavarski univerzitetski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Evropu (BAYHOST)
Fondacije:
Friedrich Ebert
Konrad Adenauer
Hans Zajdel, Heinrich Boll, Friedrich Naumann
Opis projekta

Ambasada Savezne Republike Nemačke u Srbiji u saradnji sa 5 nemačkih fondacija, aktivnih u Srbiji (Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Friedrich Naumann, Heinrch Boll i Hanns Siedel fondacija), Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ),  Evropskim pokretom u Srbiji kao domaćim partnerom, pokrenula je projekat Dobrodošli u Nemačku.

Projekat Dobrodošli u Nemačku motivisan je evidentnim neiskustvom i odsustvom mogućnosti mladih generacija da upoznaju običaje, kulturu i uopšte, funkcionisanje država članica Evropske unije. S obzirom na to, a imajući u vidu činjenicu da je reč o budućim liderima i nosiocima procesa EU integracija, suština ovog projekta je da društveno aktivni studenti dobiju mogućnost da kroz ovaj kreativni program upoznaju nemačke običaje, vrednosti, kulturu i funkcionisanje nemačkih institucija, ali i da uspostave mostove saradnje sa jednom od zemalja osnivača Evropske unije.

Glavni ciljevi ovog projekta su približavanje vrednosti Evropske unije srpskim studentima, njihovo upoznavanje sa institucijama, kulturom, običajima, građanima jedne od država osnivača Evropske Unije, ali i uspostavljanje kontakata sa nemačkim studentima slične profesionalne orjentacije, što bi omogućilo razmenu ideja i doprinelo saradnji mladih generacija dveju zemalja.

Vrste usluge
  • Definisanje kriterijuma za odabir studenata
  • Organizacija konkursa za studente Univerziteta u Srbiji
  • Selekcija kandidata
  • U saradnji sa partnerima kreiranje programa boravka u Nemačkoj
  • Organizacija putovanja
  • Evaluacija programa
  • Medijska pokrivenost aktivnosti na projektu