Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija36 000
12 000

9300
100%3 (puno radno vreme) +
6 (pola radnog vremena)
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Srednje škole u Srbiji

CHF International, volonterski rad, opštine u Vojvodini

septembar 2002 – mart 2005
Opis projekta

Osnovni cilj ovog projekta je da učenici nauče osnovne termine tržišne ekonomije kroz predavanja i praksu.

 • Implementacija JAS programa u srednje škole u Srbiji:
  • Primenjena ekonomija
  • Program za kompanije
  • MESE
 • Saradnja sa lokalnim preduzetnicima u obrazovnom sistemu
 • Saradnja sa lokalnim preduzetnicima u Programu za kompanije
Vrste usluge
 • Publikacije
 • Ustanovljena stalna komunikacija i saradnja sa Ministarstvom prosvete i sporta
 • Potpisan ugovor sa donatorom CHF za škole u istočnoj i južnoj Srbiji
 • ToT – seminar održan je za profesore koji će predavati JAS predmete u školama, koje će se održati na Kopaoniku, u septembru 2003. i u Kikindi, u novembru 2003.
 • Knjige i materijal za profesore i učenike prevedeni su, prilagođeni i objavljeni
 • Približno 50 odeljenja počelo je sa JAS programom
 • Pripremljeno je MESE internet takmičenje