Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija2 358 185 RSD N/A3+15 koordinatora LV EPuS
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Omladinske organizacije i neformalne grupe mladih

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

septembar 2008 – mart 2009
Opis projekta

Projekat je sastavni deo  procesa implementacije Nacionalne strategije za mlade koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Nastao je na osnovu rezultata istraživanja koja su pokazala da “kod mladih postoji vera da će uskoro biti bolje, odnosno nada i optimizam, ali je spremnost na lični angažman da bi se to ostvarilo mnogo manja“. Otuda je osnovni cilj projekta podsticanje mladih na aktivno učešće u društvu, što je u skladu sa ciljevima Strategije.

Vrste usluge

Konkurs
Konkurs je raspisan za omladinske organizacije i neformalne grupe mladih (od 15 – 30 godina) i trajaće dva meseca (od 3. novembra do 26. decembra 2008. godine). Cilj konkursa je bio da se mladi motivišu da identifikuju društvene probleme u svom okruženju i da reaguju na njih, tako što će osmisliti konkretnu akciju kojom bi ili rešili probleme ili ukazali na njihovo postojanje. Svoje predloge za rešavanje konkretnih problema, mladi su podnositi na posebnom formularu (on-line prijava).Predviđeni troškovi za implementaciju najboljih predloga  su iznosili do 50. 000 RSD po projektu.

Implementacija odabranih društvenih akcija
Nakon zatvaranja konkursa žiri je odabrao12 predloga čija je realizacija ili skrenula pažnju ili doprinela rešavanju konkretnog društvenog problema u lokalnim sredinama. Prilikom odabira posebno je uzet u obzir kriterijum  ravnomerne zastupljenosti na teritoriji Srbije. Logistička i tehnička pomoć pri realizaciji je obezbeđena od strane EPuS i njegovih lokalnih veća.

Publikovanje brošure “E, mogu i ja!”
“E, mogu i ja!” je  svojevrsni vodič kroz društveni aktivizam  u kome se na zanimljiv i humorističan način  objašnjava  zašto je bitno biti društveno aktivan, kako se angažovati i sl. Opisi, izveštaji i fotografije realizacije odabranih predloga su poslužili kao tzv. “primeri dobre prakse”.

PR i marketinška kampanja
Pomenute aktivnosti je pratila kampanja uz specifično vizuelno rešenje osmišljeno u vidu stripa. Strip prati doživljaje glavnog junaka  (REŠIVOJE), koji je društveno odgovoran i prolazi kroz niz situacija u kojima se susreće sa raznim društvenim problemima koji ga motivišu da se angažuje i radi na njihovom rešavanju.