Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
SrbijaN/A 50%2 + lokalna veća
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Regionalne NVO, lokalne vlasti, medijiKonrad Adenauer fondacijamart 2002 – april 2002Konrad Adenauer fondacija
Opis projekta
  • Menadžment Evropskog fonda za integraciju
  • Podrška radionicama, seminarima i drugim aktivnostima vezanim za evropske integracije i pitanja regionalne saradnje
  • Administracija grantova i isplata odabranim organizacijama
  • Nadzor implementacije aktivnosti i monitoring ishoda grantova
  • Niz seminara koji pokrivaju proces EU integracije održani su u Vršcu i Vrbasu

 

Vrste usluge
– Seminari