Zemlja Buđžet Priprema projekta Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A Jelica Minić, Maja Bobić 4
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
BTD, NED
Rockefller Brothers Fund
maj 2007 – mart 2008

KIPRED (Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj)
Freedom House Evropa (FH-EU) iz Budimpešte

Opis projekta

Serija Evropski standardi je dvostepeni program zasnovan na istraživanju kako bi se došlo do relevantnih podataka i konkretnih preporuka za donosioce odluka i kreatore politike na lokalnom, regionalnom i na nivou Evropske unije i javnim promocijama i kampanjama zagovaranja sa ciljem povećanja svesti i širenja podrške za pomenute  reformske procese.

Projekat treba da obezbedi okupljanje aktera oko zajedničkih procesa reformi tokom i posle osetljivog perioda pregovora o statusu, omogućavajući da dijalog i reforma budu zasnovani na zajedničkom interesu evropske integracije. Projekat će promovisati kvalitativnu reformu u najvažnijim oblastima – energetika sa ciljem jačanja kapaciteta civilnog društva da učestvuje u kreiranju politike i izgradi javnu podršku za reforme koje su neophodne za dostizanje evropskih standarda i u Srbiji i na Kosovu.

Ciljevi:

1. izgraditi podršku javnosti u Srbiji i na Kosovu za reforme s ciljem dostizanja evropskih standarda u oblastima obuhvaćenim projektom;

2. ohrabriti i omogućiti zajedničko istraživanje kosovskih i srpskih think thank organizacija u oblastima važnim za obe strane fokusirajući se na njihov isti strateški cilj evropske integracije;

3. izvesti fokusirano i primenljivo istraživanje u oblastima kao što je unapređenje trgovinskih veza na nivou razvoja malog i srednjeg preduzetništva; mogućnosti za bližu regionalnu saradnju u razvoju infrastrukture, energije i transporta što će ohrabriti ključne reformske procese u Srbiji i na Kosovu i proširiti mogućnost za aktere civilnog društva da se više i efikasnije angažuju u procesima kreiranja politike u njihovim zajednicama i na široj evropskoj sceni;

4. omogućiti široku rasprostranjenost i promociju izveštaja i preporuka izvedenih iz zajedničkog istraživačkog projekta među ključnim donosiocima odluka i zainteresovanim stranama na Kosovu i u Srbiji kao i među vladama u regionu i donosiocima odluka u EU.

Vrste usluge

– Istraživanje različitih aspekata sektora energetike i energetske reforme u Srbiji i na Kosovu u kontekstu implementacije Ugovora o osnivanju Energetske zajednice jugoistočne Evrope. Tri posebna papira, predloga za praktičnu politiku su napisana na osnovu analize tri aspekta energetske reforme: pravnog, strateškog i zaštite životne sredine

– Promocija istraživanja i preporuka u Srbiji

– Izdavanje objedinjene publikacije na srpskom i engleskom jeziku “Energetska zajednica JIE na delu”