Zemlja BuđžetProcenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija385 200 €100%8 (permanentno) + 6 (honorarno)
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
29 opština u Srbiji i NVO u njihovim regionimaNetherlands Organisation for International Development Cooperation (NOVIB)2001 – 2004
Opis projekta

Ovaj projekat EPuS ima za cilj da poveća transparentnost budžetiranja i javnih nabavki kao i da uvede evropske standarde u opštine u Srbiji.

Ciljevi su:

  • bolja komunikacija između građana i lokalne vlasti;
  • racionalnija upotreba budžeta;
  • unapređenje rada opštinske administracije;
  • povećanje stepena zadovoljstva građana i privrednika radom opštinskih službi i jačanje demokratskog procesa u lokalnim zajednicama.
Vrste usluge
  • Takmičenje “Najbolji opštinski službenik” – EPuS i Transparentost Srbija inicirali su akciju “Građani biraju najboljeg opštinskog službenika” kako bi poboljšali kvalitet rada i funkcionisanja opštinskih službi i poboljšali odnose između građana i njihovih opština, promovisali razvoj upravljanja opštinama, uticali na javnost, percepciju opštinskih službenika, kao i da bi promovisali nove standarde u funkcionisanju opština – pravljenjem postera i dijagrama na ulazima u opštine radi poboljšanja komunikacije opštine sa javnošću.
  • Obučavanje zaposlenih u opštinama za rad sa novim programima.
  • Održavanje seminara u regionalnim centrima.
  • Instaliranje softvera i PC kompjutera u opštinama, izgradnja jedinstvenog sajta opština za javne nabavke, umrežavanje kompjutera u opštinskim službama.
  • Procena hardverskih i softverskih kapaciteta u opštinama.