Zemlja BuđžetProcenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija86 000 €45%3 + 2
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Mladi eksperti iz SCG,
glavni akteri u procesu evropske integracije,
srpska javnost
Belgrade – Bratislava fundjuli 2004 – juli 2005Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, Dištrikt 0230, Association for the Promotion of Urban; Culture and Human Rights
Opis projekta

Projekat je realizovan uz slovačku pomoć SCG u procesu evropske integracije kroz transfer znanjai iskustva. Cilj je da se podrži integracija SCG u EU kroz upoznavanje sa iskustvima Slovačke u pripremi i procesu EU integracije.

Cilj projekta je javna debata o EU u SCG i realizacija istraživanja kroz transfer znanja i know-how iz partnerskih organizacija u SCG baziranih na SFPA modelu sa posebnim naglaskom na pripremu i edukaciju novih stručnih kapaciteta za pitanja EU i razvoj regionalnih stručnih kapaciteta radi organizovanja foruma za javnu debatu i širenje u regione van prestonice.

Projektne aktivnosti:

  • Dve prakse za mlade saradnike koji biti u okviru SFPA u sve tri kancelarije (4 ukupno – 2 iz EPuS) – 8 nedelja
  • Organizacija niza javnih debata u odabranim gradovima u Srbiji nakon završetka prakse. Priprema studije od strane tri starija saradnika o institucionalnim kapacitetima SCG za proces EU integracije kao i organizacija konferencije (prezentacija studije)

 

Vrste usluge
  • istraživanja
  • praksa
  • konferencija sa javnim debatama