Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 9.500 € 100% 2 + 10
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori međunarodne politike uključujući širu domaću zainteresovanu javnost (akademici, profesionalci, studenti, itd) Fond za otvoreno društvo
Freedom House
1999-/2000
Opis projekta

Balkan je iskusio još jedan okrutni rat kao i međunarodnu intervenciju bez presedana u post ratnoj Evropi. Postavilo se pitanje o posledicama nedavnih događaja. Kako će oni uticati na budućnost celog regiona, da li i do koje mere će trenutna destrukcija i patnje biti kočnica unutrašnjem preokretu u političkim, ekonomskim i bezbednosnim strukturama i odnosima?

U studiji “Jugoistočna Evropa 2000 – pogled iz Srbije” koja je rezultirala objavljivanjem istoimene knjige, grupa stručnjaka je pokušala da, barem delimično, odgovori na ova pitanja. U obzir su uzeti svi raspoloživi pogledi na nedavni razvoj situacije i razmatrana su moguća rešenja. Takođe su uključene i nove teme za koje se verovalo da će biti od značaja u budućnosti: važnost infrastrukturne rekonstrukcije u regionu, prekogranična saradnja između regiona i lokalnih zajednica i uloga nevladinog sektora i kooperacija unutar njega u okviru regiona. U ove tri oblasti može se očekivati otvaranje intenzivne saradnje i integrativnih procesa, koji bi, svojim kvalitetom i dinamikom, mogli doprineti dolazećem, neizbežnom, političkom i ekonomskom preobražaju regiona.

Struktura istraživanja:

– Program rekonstrukcije i razvoja u Jugoistočnoj Evropi – politički ciljevi i ekonomski mehanizmi, Jelica Minić;

– Promene u međunarodnom političkom i bezbednosnom okviru u regionu, Ranko Petković;

– Kosovske determinante bezbednosti u Jugoistočnoj Evropi, Miroslav Hadžić;;

– Politika proširivanja EU – mesto Jugoistočne Evrope, Branislava Alendar

– Dostignuća i izgledi regionalnih inicijativa i integracionih aranžmana u Jugoistočnoj Evropi, Duško Lopandić;

– Promene u demografskoj strukturi u regionu, Srđan Bogosavljević;

– Poremećaji trgovinskih tokova, Goran Cetinić;

– NATO intervencija – uticaji na jugoslovensku i regionalnu transportnu infrastrukturu, Olga Cvetanović;

– Značaj prekogranične saradnje – integracija na nivou lokalnih zajednica i regiona, Predrag Jovanović;

– Razvoj nevladinih organizacija u Jugoistočnoj Evropi i njihova uloga u procesu integracije, Danijel Pantić;

Vrste usluge

Publikacija “Jugoistočna Evropa 2000 – pogled iz Srbije” (na srpskom i engleskom)

– Promocije knjige u Beogradu, Nišu, Kikindi, Pirotu, Zrenjaninu i Novom Sadu