Zemlja Buđžet Priprema projekta Broj angažovanog osoblja
Zapadni BalkanN/AKoalicija za regionalnu saradnju i evropsku integraciju
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
BTD, FES Beograd
Fond za otvoreno društvo
decembar 2007-oktobar 2008KIPRED Priština
Evropski pokret Crne Gore
Helsinški komitet za ljudska prava – BIH
Institut za međunarodne odnose – Hrvatska
Centar za institucionalni razvoj – Makedonija
Albanski institut za međunarodne odnose
Opis projekta

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) u saradnji sa šest partnerskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana pokrenuo je nacionalne i regionalne debate o predlogu za novu fazu u procesu stabilizacije i pridruživanja u periodu od 1. decembra 2007. godine do 31. maja 2008. godine, a u kontekstu predsedavanja Slovenije Savetom EU od 1. januara do 31. juna 2008. „Ljubljanska agenda“ je biti predstavljena nacionalnim i evropskim zvaničnicima i široj javnosti sa ciljem iniciranja debate i stvaranja jedinstvenog stava o poziciji regiona i o neophodnim koracima koje valja napraviti ka Evropskoj Uniji. Ovo bi se uklapalo u širi kontekst civilnog dijaloga EU – Zapadni Balkan koji bi trebalo da bude razvijen u budućnosti

Cilj projekta je izrada dokumenta “Ljubljanska agenda” koja bi sadržala zajedničko rešenje o ubrzavanju procesa integracije regiona Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao i rayvoj regionalne koalicije u procesu evropske integracije, jačanje debate o Procesu stabilizacije i pridruživanja i jačanje oblika regionalne saradnje koji vode ka zajedničkom cilju.

Rezultati projekta, prilozi sa konferencija i finalni dokument su dostupni na srpskom i engleskom jeziku u formi interaktivne prezentacije

Vrste usluge
  • izrada nacrta Ljubljanske agende ili predloga za novu fazu Procesa stabilizacije i pridruživanja;
  • koordinacija aktivnosti u okviru regionalne mreže
  • organizacija nacionalnih debata;
  • organizacija regionalnih debata;
  • organizacija međunarodne konferencije u Beogradu;
  • distribucija finalnog predloga lokalnim, nacionalnim, regionalnim i međunarodnim donosiocima odluka.