Zemlja BuđžetProcenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija2 374 100 SKK100%3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Šira javnost u SrbijiBelgrade Bratislava Fundapril 2006 – oktobar 2007Slovak Foreign Policy Association
Opis projekta
Cilj projekta je bio da pomogne Integraciju tada Srbije i Crne Gore u Evropsku Uniju; vođen je iskustvom Slovačke Republike u pripremi i započinjanju procesa pristupanja EU i podrškom u stvaranju sposobnosti za efikasne susrete sa EU; primenjena su iskustva i know-how sa projekta Nacionalnog konventa o EU u Slovačkoj koji je predstavlja nacionalnu platformu i institucionalni okvir za javnu debatu o EU u Slovačkoj; pružio je podršku kako Skupštini tako i Vladi Republike Srbije u izgradnji partnerstva sa domaćim organizacijama civilnog društva zainteresovanim kontinuiranim razgovorima u cilju potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji ipridruživanju Srbije i EU; učinio je debatu o EU delom demokrate debate u Srbiji; saradnja sa nevladinim organizacijama u Srbije je pomogla poboljšanju kapaciteta resursa sa stanovišta veće uključenosti nevladinog sektora i ostalih zainteresovanih strana u procesu pristupanja EU.
Vrste usluge

Projektne aktivnosti:

  • Koordinacija projekat u Srbiji
  • Organizacija 24 sastanka radnih grupa (19 u Beogradu i 5 van glavnog grada Srbije)
  • Organizacija plenarne sednice
  • Postavljanje web prezentacije Nacionalnog konventa o EU u Srbiji (www.eukonevnt.org)
  • Publikovanje brošure sa preporukama