Zemlja BuđžetProcenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
SrbijaN/A50%3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Lokalna vlastSwiss Agency for Development and Cooperation (SDC)Mart 2004 – …University of Berne
Institute of Public Law
Opis projekta

Osnovni cilj je podržati opštine da budu efikasnije, isplativije i transparentnije, i da koriste mogućnosti Zakona o lokalnoj samo upravi u postojećem zakonskom okviru.

Opštine koje su učestvovale (Čačak, Kraljevo, Požega, Užice, Kuršumlija, Novi Pazar) voljne su da adaptiraju svoje Statute, kako bi se omogućila decentralizacija u skladu sa novim zakonom i kako bi se implementirale potrebne regulative u oblastima koje nisu detaljno obrađene u srpskim zakonima, već su prepuštene opštinama da ih same urede.

Prva faza projekta imala je za rezultat publikaciju sa amandmanima, koja može doprineti decentralizaciji prema srpskom zakonu.

Druga faza je posvećena analizi sadašnjih statuta opština, identifikaciji amandmana koje opština može usvojiti, formiranju radnih grupa za usvajanje amandmana u radionicama u svim opštinama koje učestvuju.

Vrste usluge
  • Komparativna analiza opštinskih statuta u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi
  • Diskusije sa predstavnicima lokalnih samouprava
  • 2 radionice (april, jul), diskusija o nacrtima amandmana
  • Objavljivanje brošure na osnovu rezultata sa radionica i konsultacija, koja sadrži analize diskusija i predloge amandmana koji će biti upotrebljeni za harmonizaciju sa Zakonom o lokalnoj samoupravi (Fokus na referendumu i građanskoj inicijativi)