Zemlja BuđžetProcenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija1.316.575 €10%28
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
86 srpskih opština i
Stalna konferencija gradova i opština Jugoslavije
USAID2001 – 2005DAI, Inc; PADCO; Mendez England & Associates, Foundation in Support of Local Democracy; International Cooperation Agency of the Association of Netherlands Municipalities; PALGO Center; Open Society Institute; IGE Consulting; Center for Community Organizing; Rutgers University; Berman Group, SRO
Opis projekta

Program reforme lokalne samouprave u Srbiji fokusira svoju reformsku strategiju na četiri ključna cilja: jačanje građanskih i nevladinih organiziacija, pristup i uključivanje u lokalnu samoupravu; poboljšanje pravne i finansijske održivosti lokalne uprave; jačanje uticaja lokalne uprave na nacionalnom nivou; poboljšana odgovornost i orijentisanost ka potrošačima.

Sedam tehničkih timova eksperata u rukovođenju opštinom i srpski profesionalni dizajn sprovode inicijativu reforme lokalne uprave: tim građanske participacije, tim finansijskog menadžmenta, tim menadžmenta komunalnim preduzećem, tim informacione tehnologije, tim za razvoj opštinske asocijacije, tim za reformsku politiku, tim za javne nabavke.

 

Vrste usluge
  • Tim građanske participacije: poboljšanje odnosa između opštinskih vlasti i građana; pomoć opštinskim sužbenicima, lokalnim NVO i medijima u jačanju veza; jačanje građanske participacije u procesu opštinskog budžeta; osnivanje savetodavnih odbora građana i timova za zadatke; osnivanje informacionih centara za građane.
  • Tim finansijskog menadžmenta: efektivna i odgovorna lokalna uprava; poboljšanje javnih finansija; strateško planiranje razvoja zajednice; tehnička obuka finansijskih službenika i osoblja; jačanje dostupnosti informacijama finansijskog odlučivanja; jačanje transparentne odgovornosti javnih službenika; poboljšanje planiranja budžeta.
  • Tim menadžmenta komunalnim preduzećem: povećanje efikasnosti delovanja i rukovođenja ključnim opštinskim sredstvima; obezbeđivanje treninga za javno korišćenje; savetodavna uloga za jačanje rukovođenja procene kapitala i javne dostupnosti; povećanje dostupnosti tehničkog razvoja u operacijama.
  • Tim informacione tehnologije: materijalna i tehnička pomoć opštinama putem procene i jačanja njihovih kompjuterski sistema; tehnička pomoć i rukovođenje podacima u lokalnim upravama; osnivanje opštinskih informacionih sistema; trening i podrška opštinskom osoblju.
  • Tim za razvoj opštinske asocijacije: materijalna i tehnička pomoć opštinama; trening programi; ramena informacija i tehnička podrška; razvoj strateškog plana za opštinsko lobiranje.
  • Tim za reformu politike: razvoj i praćenje javne politike u vezi sa okruženjem lokalne uprave; pomoć u razvoju pravnog monitoring sistema; tehnička pomoć pravnoj reformi u vezi sa decentralizacijom; povećanje transparentnosti u procesu reformske politike.