Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 80% 2 + 23
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori međunarodne politike uključujući širu domaću zainteresovanu javnost (akademike, profesionalce, studente) Konrad Adenauer Stiftung 1997

Institut ekonomskih nauka

Ekonomska politika

Opis projekta

Publikacija EU proširenje – Jugoslavija i Balkan je kolekcija dokumenata koji su rezultat konferencije “Jugoslavija posle sankcija – ekonomska saradnja sa EU”. Konferencija se održala u Beogradu maja 1996, kao jedna od aktivnosti povodom obeležavanja Dana Evrope. Autori su se pozabavili širokim spektrom problema, i naznačili da institucionalizacija odnosa naše zemlje sa EU, iako neizbežna, biće bolan i spor proces zbog događaja u prošlosti i zahteva u budućnosti. Knjiga doprinosi analizi odnosa između SRJ i i EU kao i Balkana generalno.

Uvodne reči:
Evropska opcija za Jugoslaviju , Mirko Tepavac, Uslovi za pristupanje, Maks Arnbul, Hitne reforme, Dragoslav Avramović, i EU proširenje – najveći izazov, Majkl Graham.

Novi regionalizam i politika proširenja EU
Novi regionalizam i Balkan , Bjorn Hetne, Međuvladina konferencija 1996 i SEE, Duško Lopandić, i U susret novoj arhitekturi Evrope, Franc Lotar Altman.

Regionalni dogovori za Balkan
Postdejtonska ekonomija – Da li je evropski model rekonstrukcije moguć za Balkan , Jelica Minić, Izazovi u potrazi za mestom u novoj hijerarhiji ne-članova u Zajednici: slučaj Jugoslavije, Branislava Alendar, Razmišljanja o mestu i ulozi centralnih i jugoistočnih evropskih zemalja u novoj arhitekturi odnosa saradnje na regionalnom i globalnom nivou, Marsel Moldoveanu, Balkansko tržište i položaj SRJ – teoretski pristup, Evangelos Karafotakis, Balkanska saradnja – regionalni pristup Evropskoj uniji, Mile Njegovan, Mogućnosti za ekonomske integracije u Jugoistočnoj Evropi, Danijel Pantić, Privredne i ekonomske veze sa centralno-evropskim zemljama, Tomas Novak, Pristupanje EU – problemi i dostignuća, Andrej Kumar i SRJ i proces evropske integracije – pregled i institucionalni i ekonomski odnosi, Boran Karadžole.

Jugoslovensko predskazanje
Jugoslovenska ekonomska kriza i njene socijalne posledice, Aleksandra Posarac, Jugoslovenski izgledi za održivi razvoj, Danica Popović, Ekonomske reforme u SRJ: rezultati privatizacije i trenutne debate, Milica Uvalić, Jugoslovenski bankarski sistem-konvergencija sa EU, Dragana M. Đurić, Izvoz kapitalnih dobara iz SRJ početkom 1996, Goran Cetinić, Uloga jugoslovenskih migranata u EU u reizgradnji ekonomske saradnje, Vladimir Grecić.

Vrste usluge

– Međunarodna konferencija “Jugoslavija i sankcije – ekonomska saradnja sa EU”, Beograd, maj 1996

Publikacija “Proširenje EU – Jugoslavija i Balkan”