Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 50% 3+3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Građani Srbije i Kosova, naročito mladi i preduzetnici
Vlada, UMNIK
Međunarodna zajednica – EU
BTD
Fond za otvoreno
društvo
Maj 2005 – Mart 2006 Freedom House
BTD
Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj (KIPRED)
Opis projekta

Zajednička studija EPuS i KIPRED-a teži da ispita neke od zajedničkih izazova koje dele srpski i albanski građani kako na Kosovu, tako i u Srbiji ali i između Kosova i Srbije na polju slobode kretanja ljudi i roba.

Celokupno istraživanje se bazira na pretpostavkama da je postizanje EU standarda na polju liberalizacije kretanja ljudi i roba u Srbiji i na Kosovu neophodno za jačanje i normalizaciju ekonomije u regionu i njihova integracija u strukture EU. Studija “Zajednička evropska vizija: Sloboda kretnja ljudi i roba na Kosovu i u Srbiji” sadrži dva komplementarna dela – sloboda kretanja ljudi (zasnovana na pravnim osnavama i istraživanju javnog mnjenja) i slobodi kretanja roba (detaljna analiza carinskih podataka i širokipš pravni pregled postojećih cariskih regulativa). Studija koja uključuje analize, zaključke i preporuke je štampana na tri jezika (albanski, srpski i engleski) i predstavljena je tokom decembra 2006. godine u Briselu, Beogradu i Prištini uz jaku medijsku kampanju i zastupanje.

Vrste usluge

– Istraživanje

– Istraživanje javnog mnjenja

-Zagovaranje i prezentacija rezultata u regionu i međunarodnoj zajednici (Beograd, Priština, Brisel)