Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 80% 2 + 35 stručnjaka
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori politike, uključujući širu domaću, zainteresovanu javnost (akademici, stručnjaci, studenti,itd.) Fridrih Ebert fondacija 2002 Institut za ekonomske nauke
Opis projekta

Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji – dve godine kasnije je nastavak projekta “Pripremanje Srbije / SR Jugoslavije za integraciju u EU” koji je počeo 2000. godine kada je Evropski pokret u Srbiji objavio studiju “Priprema Jugoslavije za evropske integracije”, a Institut za ekonomske nauke dao na štampanje “Belu knjigu” koju je objavila Evropska komisija.

Cilj konferencije bio je da se prodiskutuje o planu reforme u Srbiji / Jugoslaviji uzimajući u obzir objektivne institucionalne i političke preduslove za bržu integraciju u Evropsku uniju, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Posle dve godine tranzicije u Srbiji i Crnoj Gori, koja je neophodna za pristup EU i jedan od glavnih dugoročnih političkih ciljeva, pravo je vreme da se razmotri koji koraci su već preduzeti a koji tek treba da uslede.

Konferencija je bila događaj velike vidljivosti i čak je skrenula pažnju državnih zvaničnika, predstavnika političkih stranaka, predstavnika međunarodnih organizacija, stručnjaka, medija i šire javnosti na osnovne institucionalne probleme sa kojima se susrećemo u reformama.

Rezultati konferencije objavljeni su u knjizi “Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji – dve godine kasnije”.

Vrste usluge

– Međunarodna konferencija “Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji – dve godine kasnije”

– Izveštaji sa konferencije objavljeni su u knjizi “Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji – dve godine kasnije” (na srpskom i engleskom)