Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 75 055 € 100% 4
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
East-West Project of Parliamentary Practice (EWPPP)

Evropska komisija
Pakt za stabilnost za Jugoistočnu Evropu

2001 – 2004 1.
Albanian Center for Human Rights, Democracy Foundation of BIH, Free and Democratic Bulgaria Foundation, Croatian Helsinki Committee for Human Rights, FORUM – Center for Strategic Research and Documentation of Macedonia,
Center for Democracy and Human Rights of Montenegro, Asociatia pro Democratia of Romania
Opis projekta

EPuS je inicirao ovaj projekat kako bi se unapredila saradnja NVO-a i poslanika iz sedam zemalja Jugoistočne Evrope. Cilj je izgradnja veza i saradnje između naše zemlje i susednih zemalja, upoznavanje sa njihovim parlamentarnim iskustvima i iskustvima proizašlim iz rada nevladinih organizacija. Ciljevi projekta su:

 • Poboljšanje saradnje između građanskog društva i Parlamenta
 • Bolji uvid građana u rad vladinih organa
 • Pomoć vladama da proslede parlamentima važne predloge pravnih regulativa

Ova komunikacija je zamišljena kao proces sa povratnom spregom: Parlamentu (Narodnoj skupštini Republike Srbije) nudi se mogućnost korišćenja saveta i podrške NVO-a u procesu stvaranja predloga zakona, dok NVO-i dobijaju uvid “iznutra” u rad Parlamenta, njegova inherentna ograničenja i metode rada.

Vrste usluge
 • Nadgledanje zakonodavnog procesa
 • Sastanci stručnih konsultanata
 • Učešće na konferencijama
 • Organizovanje javnih diskusija
 • Objavljivanje literature o zakonodavnim problemima
 • Poseta parlamentima susednih zemalja
 • Uzajamne posete parlamentarnih i NVO delegacija Srbije i Albanije
 • Saradnja sa Zakonodavnim Odborom Parlamenta Srbije
 • Ostvarivanje stalne saradnje sa Jugoslovenskim komitetom pravnika u nacrtu predloga zakona o dostupnosti javnih informacija