Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 134 202 € 100% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
East-West Project of Parliamentary Practice (EWPPP)

N/A

2004 – 2007 ACHR – Albanija
CCI-BIH
FORUM- BRJ Makedonija
CDT – Crna Gora
KIPRED – UNMIK Kosovo
Opis projekta

Zakonodavstvo i građani: Jačanje demokratskih institucija i civilnog društva na Zapadnom Balkanu je trogodišnji program, koji je imoa za cilj da pomogne Parlamentima i NVO-ima zapadnog Balkana kako bi se unapredilo funkcionisanje demokratskih institucija i participacija civilnog društva u procesu donošenja odluka. Ovaj program je imao za cilj da pomogne zemljama zapadnog Balkana u teškom procesu tranzicije. Inter-etničke tenzije, ekstremno desne političke tendencije, korupcija i organizovani kriminal su još uvek glavne prepreke izgradnji demokratskih kapaciteta u institucijama. Ovaj program je sproveden u tri zemlje u regionu na individualnom nivou, a u isto vreme je istakao važnost regionalne transparentnosti i komunikacije za efektivan demokratski razvoj. Regionalona komponenta je bila kritična za uspeh ovog programa, što je bazirano na ideji da je stvaranje stabilne i mirne južne regije vitalno za budućnost Evrope.

Vrste usluge
Aktivnosti programa:

  • Stalna konferencija Parlamenata i NVO
  • Regionalni okrugli stolovi
  • Trilateralne regionalne razmene
  • Sastanci timova Parlamenta / civilnog društva u okviru 1 zemlje
  • Studijske posete za mlade lidere