Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija5 500 € 100%Jelica Minić
Dragana Petrović
Nataša Milojević
Natalija Micunović
Bisera Šećeragić
Hedvig Morvai Horvat
Nevena Petrušić
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
OSCEjuli – decembar 2006Blic, dnevne novine
Opis projekta

Osnovni cilj projekta je da promoviše žene i njihovo učešće u političkom, socijalnom i privrednom životu Srbije. To je postignuto kroz nekoliko povezanih ciljeva:

  • Informisanjem građana o brojnim ženama, stručnjakinjama i profesionalkama koje su sposobne da ponesu veću odgovornost u upravljanju državom;
  • Uvođenjem građana u (virtuelane) izbore za vladu a na osnovu kvaliteta i referenci kandidatkinja sa ponuđene liste (oko 200 žena) a ne samo u zavisnosti od partijskih opredeljenja;
  • Predstvaljnjem novih argumenata i perspektiva za političke debate;
  • Povećanjem broja žena u novoj Vladi koje bi bile nominovane posle parlamentarnih izbora.
Vrste usluge

I faza
Dnevni list BLIC je predstavio liste kandidatkinja za ministastva Vlade Srbije (19 ministarstva + Premijer i Vice Premijer) sa po 8-10 žena kandidatkinja za svako ministarstvo sa njihovim kratkim biografijama. 31. jula proglašen početak projekta 31. jun – 22. avgust, dnevni list BLIC objavljuje kandidature.

II faza
Kreće serija javnih debata, uključuju tri prvoplasirane žene u svakom ministarstvu , predstavljaju ono što bi one uradile kada bi bile nominovane na mesto ministarke. 1. septembar – 27. oktobar

III faza
Žene izazivaju muškarce političare. 3 novembar – 1. decembar