Ubrzo će upozorenja sitnim slovima postati stvar prošlosti kad kontrola nad obradom i čuvanjem ličnih podataka bude u rukama građana. Usvajanjem novih pravila Evropski parlament će omogućiti građanima Evropske unije da povrate kontrolu nad svojim ličnim podacima.
Parlament će na redovnoj sednici 14. aprila 2016. uspostaviti zajednička pravila o zaštiti podataka u EU​​, a države članice će imati dve godine da usklade svoje zakonodavstvo. Potrošačima će biti garantovane jasne informacije o korišćenju podataka o ličnosti i biće potreban njihov pristanak pre nego što se podaci pohrane. Imaće “pravo da budu zaboravljeni” i izostavljeni iz pretraživačada, kao i da njihov roditeljski pristanak bude obavezujući za otvaranje naloga maloletne dece na društvenim mrežama.

 

 

Biće dovoljan jednostavan zahtev korisnika, pa da podaci o njemu budu izbrisani iz baze pretraživača, poštujući “pravo da se bude zaboravljen”. Takođe, nalozi na FaceBooku i Snapchatu za decu će biti brisani ukoliko nema pristanka roditelja.

Međutim, neki parlamentarci su skeptični u pogledu ekonomske isplativosti novih pravila.

 

Izvor: European Parliament