Imajući u vidu problem nedovoljne zastupljenosti žena u procesima donošenja odluka na nivou mesnih zajednica, Evropski pokret u Srbiji Kraljevo je uz podršku Programa Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, realizovao projekat „Za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica”. U okviru projekta sprovedene su aktivnosti čiji je osnovni cilj doprinos stvaranju podsticajnog okruženja za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica.

Na osnovu sprovedenog istraživanja o učešću žena u mesnim zajednicama na području grada Kraljeva i opštine Trstenik i analizi pravnog i strateškog okvira,  sprovedena je kampanja pod nazivom „Za veće učešće zena u radu saveta mesnih zajednica”, u okviru koje je u Kraljevu i Trsteniku realizovano 7 javnih  tribina i 6 uličnih akcija na kojima su volonteri Evropskog pokreta sa građanima razgovarali o značaju većeg učešća žena u procesu donošenja odluka na nivou mesnih zajednica, a zainteresovani građani su imali mogućnost da svojim potpisima pruže podršku inicijativi za uvođenje minimalnih kvota učešća manje zastupljenog pola u savetima mesnih zajednica. U toku uličnih akcija prikupljeno je 700 potpisa građana.

Sa predstavnicima lokalnih zakonodavnih i izvršnih organa u Kraljevu i Trsteniku su obavljeni razgovori i predate su inicijative za izmenu i dopunu lokalnih odluka o mesnim zajednica uvođenjem odredbe koja glasi:

„Prilikom formiranja saveta mesne zajednice potrebno je da se obezbedi poštovanje principa ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca, uz obezbeđivanje minimalnog učešća manje zastupljenog pola od 30%  od ukupnog broja članova mesne zajednice”.

Imajući u vidu da je navedeni problem evidentan na nivou većine lokalnih samouprava, pripremljena je publikacija kroz koju smo ukazali na problem slabog učešća žena u savetima mesnih zajednica, predstavili analizu pravnog okvira koji se odnosi na rodnu ravnopravnost sa predlogom inicijative za unapređenje podsticajnog okruženja za veće učešće žena u radu mesne samouprave. Namera je da publikaciju uputimo svim lokalnim samoupravama u Srbiji sa namerom da našu inicijativu proširimo i na druge JLS.

Na ovaj način doprineće se većem učešću žena u procesima odlučivanja na nivou mesne samouprave, što je izuzetno važno za svaku lokalnu zajednicu. Važno je da se u procesima donošenja odluka u mesnim zajednicama vezano za izgradnju infrastrukture, rekonstrukciju škola ili pitanja zaštite životne sredine, podjednako čuje glas i muškaraca i žena.

Publikaciju možete pročitati ovde.