Pomoćnica ministra za evropske integracije Ksenija Milenković je, učestvujući na poslednjoj u nizu debata “Pitaj me bilo šta o EU”, ocenila da je realno da Srbija postane članica Evropske unije 2025. godine i istovremeno izrazila očekivanje da će Unija nastaviti da pruža podršku proširenju, kao jednoj od svojih najuspešnijih politika od osnivanja do danas.

Milenković je tokom debate kazala da je zadovoljna podrškom građana evropskim integracijama i da je u poslednjim istraživanjima uočena tendencija rasta. Ono što zabrinjava je, međutim, nešto manja podrška mladih.

„Svesni smo činjenice da podrška među mladima opada. Mladi postaju sve više skeptični prema samom procesu pregovora. To je zabrinjavajući podatak jer su upravo mladi ti koji će imati najviše koristi od budućeg članstva”, rekla je Milenković.

Tempo usvajanja neophodnih zakona u evrointegrativnom procesu je, po njenim rečima, napredovao u odnosu na prethodne godine.

„U oktobru očekujemo usvajanje seta zakona važnih za oblast vladavine prava, kao jednu od ključnih u procesu pregovora sa EU. Prema nacionalnom planu za usklađivanje zakonodavstva sa pravom Evropske unije odredili smo kraj 2021. kao rok za potpuno usklađivanje, kako bismo ostavili dovoljno prostora za procenu implementacije“, kazala je ona.

Milenković je rekla i da su Bregzit i migrantska kriza teme koje dominiraju u svim razgovorima i na najvišim nivoima u EU, kao i predstojeći izbori za poslanike Evropskog parlamenta.

Debata je bila otvorenog tipa, pa je Milenković odgovarala i na pitanja publike. Jedno od njih ticalo se pretpristupnih fondova EU i položaja malih i srednjih preduzeća.

„Srbija je od prošle godina članica programa COSME, koji je dizajniran za mala i srednja preduzeća. Princip finansiranja je projektnog tipa i Evropska komisija odlučuje o samom toku finansiranja, a potrebno je da projektna dokumentacija bude u skladu sa propisima Evropske unije. Kod nas je Ministarstvo privrede ta kontakt tačka kod koje je moguće saznati više o samom COSME programu“, objasnila je ona.

Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić rekla je, otvarajući debatu, da će Evropski pokret u Srbiji nastaviti “misiju da Evropu dovede u Srbiju, a da Srbiju odvede u Evropu”.

Događaju su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice, mladi, novinari…

Format debate “Pitaj me bilo šta o” (Ask me Anything about) je osmišljen tako da publici približi određenu osobu i temu, u ovom slučaju proces evropskih integracija i osobu koja je blisko upućena u pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Pitanja su postavljali prisutni učesnici, ali i oni koji su pratili događaj online na društvenim mrežama Evropskog pokreta u Srbiji (Facebook, Twitter).

Događaj obeležava završetak projekta “Evropa za mene“, koji je finansijski podržala Evropska unija. U proteklih godinu i po dana širom Srbije organizovani su događaji i aktivnosti sa ciljem da se u javnosti pokrene debata o temama značajnim za Srbiju u procesu evropskih integracija, kao i da se građanima pruže proverene i korisne informacije o budućem članstvu Srbije u EU.