Na EU agendi:

Sloboda kretanja | Minimalci | #ForNature

Ove nedelje Evropski parlament će raspravljati po odborima između ostalog i o novom predlogu dugoročnog budžeta, fondu za oporavak i efektima na poljoprivredne politike EU.
Na nivou Saveta, ministri unutrašnjih poslova EU biće usredsređeni na načine za koordinirano ukidanje ograničenja slobodnog kretanja i kontrole unutrašnjih granica.
U međuvremenu, Komisija je spremna da pokrene drugu fazu konsultacija Partnera socijalnog dijaloga o mogućoj akciji ili zakonodavnom instrumentu za pravičnu minimalnu platu radnika u EU.
U petak, 5. juna, obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine. Ove godine domaćini su Kolumbija i Nemačka sa temom biodiverziteta, pod haštagom #ForNature.

Evropski parlament: #ForNature

Ove nedelje Odbor za životnu sredinu, javno zdravlje i bezbednost hrane (ENVI) će razmeniti mišljenja sa komesarom odgovornim za budžet i administraciju, Johanesom Hanom,  o novom predlogu Komisije za MFF i planu oporavka, sa posebnim fokusom na Zajedničku poljoprivrednu politiku.
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove (LIBE) glasaće o situaciji u šengenskom prostoru nakon izbijanja epidemije KOVID-19.
Komitet će takođe raspravljati o etičkim aspektima veštačke inteligencije, robotike i srodnih tehnologija, pre nego što će raspravljati o Izveštaju o sprovođenju nacionalnih strategija integracije Roma.

Evropska komisija: Minimalna primanja

Ove nedelje Koledž će raspravljati i pokrenuti drugu fazu konsultacija o pitanju fer minimalnih zarada radnika u EU. Prema ugovorima, Komisija se mora konsultovati sa evropskim socijalnim partnerima u dvostepenom procesu, pre predstavljanja zakonodavnog predloga u oblasti socijalne politike. Kao jedan od političkih prioriteta za Komisiju, Ursula Von der Lajen je najavila da će preduzeti mere za pravičnu minimalnu platu. Od tada je Evropski parlament takođe pozvao Komisiju da predloži pravni instrument za minimalnu platu u EU, u skladu sa nacionalnim tradicijama, kroz kolektivne ugovore ili zakonske odredbe.

Savet EU: Ukidanje organičenja kretanja

 

Ove nedelje ministri sporta EU će razgovarati o tome kako zemlje mogu da dozvole da se sportske aktivnosti nastave u bezbednim uslovima. Ministri će proceniti uticaj pandemije na sektor sporta i razmeniti mišljenja o podršci koja je na raspolaganju na nivou EU i na nacionalnom nivou, kako bi se podstakao oporavak sektora.
Ministri unutrašnjih poslova sastaće se kasnije ove nedelje kako bi razgovarali o krizi uzrokovanom pandemijom KOVID-19 i kako se na koordinirani, nediskriminatorni način mogu ukinuti ograničenja slobodnog kretanja i kontrole unutrašnjih granica.
Dolazeće nemačko predsedavanje će predstaviti svoj program rada.

Pročitaj više

 


Copyright © The European Movement International, all rights reserved. Visuals and content provided by the European Movement International

The European Movement International | Place du Luxembourg 2, 1050 Brussels, Belgium