Na EU agendi:

Bezbednost | Poljoprivreda | Letnja pauza

Evropske institucije postepeno prelaze na letnji režim, što znači da će ovo biti poslednja nedelja aktivnosti pre jednomesečne pauze. Tokom sledećih dana još se održava nekoliko sastanaka Evropskog saveta, koji će se uglavnom baviti reformom Zajedničke poljoprivredne politike EU (CAP) i Strategije „Od farme do tanjira“. Komisija će u sredu predstaviti svoj rad na novoj Strategiji bezbednosti.

Evropski parlament

Za ovu nedelju nisu predviđeni sastanci Parlamenta jer počinje letnja pauza. Poslanici će nastaviti sa aktivnostima u poslednjoj nedelji avgusta.

Evropska komisija

Evropska komisija će ove nedelje predstaviti novu Strategiju Bezbednosne unije, koja ima za cilj da ojača mandat Europola, uvede dodatne mere zaštite kritične infrastrukture i reviziju Direktive o bezbednosti mrežnih i informacionih sistema. Takođe će se baviti novim tehnologijama i njihovom potencijalnom zloupotrebom u kriminalne svrhe, kao i unapređenjem saradnje u sprovođenju zakona i obezbeđivanjem interoperabilnosti informacionih sistema EU.
Pored toga, komesar Dali će održati videokonferenciju sa Irene Montero, španskom ministrom za ravnopravnost.

Evropski savet

Ove nedelje će ministri poljoprivrede i ribarstva EU održati svoj prvi sastanak Saveta pod nemačkim predsedavanjem i razgovarati o reformi Zajedničke poljoprivredne politike (CAP) i Strategiji Od farme do tanjira.
U utorak i sredu ministri EU odgovorni za istraživanje i inovacije, baviće se doprinosom koji te oblasti mogu dati društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj transformaciji.

Copyright © The European Movement International, all rights reserved. Visuals and content provided by the European Movement International

The European Movement International | Place du Luxembourg 2, 1050 Brussels, Belgium