Na EU agendi:

EU2020DE | Sirija | Garancija za mlade

Ove nedelje će Nemačka preuzeti predsedavanje Savetu EU i pokrenuti “trio program” koji deli sa Portugalom i Slovenijom.
U utorak će EU i Ujedinjene nacije predsedavati konferenciji u Briselu o „Podršci budućnosti Sirije i regiona“.
Krajem nedelje se očekuje da će Evropska komisija predstaviti predlog usmeren ka jačanju Garancije za mlade, kako bi se poboljšala ekonomska situacija i integracija mladih na tržištu rada.

Evropski parlament

Ove nedelje pododbor Evropskog parlamenta za ljudska prava (DROI) raspravljaće o spoljnoj migracionoj politici EU i uticajima klimatskih promena na ljudska prava.
U ponedeljak će Odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) glasati o mišljenju o veštačkoj inteligenciji u obrazovanju, kulturi i audio-vizuelnom sektoru, dok će Odbor za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove (LIBE) održati raspravu o uspostavljanju mehanizma EU za demokratiju, vladavinu prava i osnovna prava.

Evropska komisija

Očekuje se da će ove nedelje Koledž predstaviti predlog za jačanje Garancije za mlade. Tokom proteklih godina Grancija je pomogla da se odgovori na endemsku nezaposlenost mladih i na taj način poboljša život i ekonomska situacija mladih u Evropi. Komisija će razmatrati „Ažuriranu agendu veština za Evropu“ koju bi Komisija trebalo da usvoji u trećem kvartalu 2020. godine.

Savet EU

Ova sreda označava početak nemačkog predsedavanja Savetu EU, koje ima zadatak da upravlja Unijom tokom oporavka od pandemije, zaključivanja pregovora o MFF i pronalaženja sporazuma o budućim odnosima EU i Velike Britanije, pre završetka prelaznog perioda. Nemačko predsedavanje je prvo u triu koji uključuje i Portugal i Sloveniju.
Ove nedelje će EU i Ujedinjene nacije održati četvrtu briselsku konferenciju na temu „Podrške budućnosti Sirije i regiona“, u okviru koje će u utorak biti održani sastanci ministara spoljnih poslova.

Copyright © The European Movement International, all rights reserved. Visuals and content provided by the European Movement International

The European Movement International | Place du Luxembourg 2, 1050 Brussels, Belgium