Na EU agendi:

Budžet | Demokratija | Spoljni odnosi

Ove nedelje, Parlament će nastaviti pregovore sa predsedništvom Saveta EU o programima vezanim za MMF i budžet EU za 2021. godinu. Tokom cele nedelje, europarlamentarci će učestvovati na sastancima odbora koji se bave pitanjima kao što su klimatske promene, vladavina zakona, EU politika azila i prava radnika. U sredu se očekuje da Komisija objavi Akcioni plan za evropsku demokratiju. Ove nedelje održavaju se brojni sastanci Saveta, od kojih će se nekoliko baviti spoljnim odnosima EU.
Međunarodni evropski pokret u sredu će, u partnerstvu sa Evropskim ženskim lobijem, održati 5. dodelu nagrada Women of Europe, ističući doprinos žena u unapređivanju evropskih integracija i promovisanju EU vrednosti. Uoči ceremonije dodele nagrada, u utorak popodne održaće se virtualna debata o onlajn zaštiti i osnaživanju žena.

Evropski parlament

Odbor za životnu sredinu, javno zdravlje i bezbednost hrane glasaće ove nedelje o strategiji EU o prilagođavanju klimatskim promenama. U utorak će Odbor za građanske slobode raspravljati o najnovijim događanjima u vezi sa postupkom, povezanim sa članom 7.1 Ugovora o EU i LGBTI pravima u Mađarskoj i Poljskoj. U utorak će Odbor za pravna pitanja i Odbor za ženska prava i ravnopravnost polova razgovarati o uticaju nasilja intimnih partnera i starateljstva nad ženama i decom.

Evropska komisija

U sredu se očekuje da će Komisija usvojiti i objaviti Akcioni plan za evropsku demokratiju i Akcioni plan za medije i audiovizuelnu mrežu. Štaviše, predstaviće novu strategiju za sprovođenje Povelje o osnovnim pravima i komunikaciju o digitalizaciji pravosudnih sistema.

Evropski savet

Danas se održava neformalni sastanak članova Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, kako bi se razmotrilo stanje odnosa između EU i Kosova*. U utorak se održava 23. sastanak EU i Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN). U sredu će se ministri zdravlja EU sastati na video konferenciji, kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji u Evropi tokom pandemije COVID-19.

Copyright © The European Movement International, all rights reserved. Visuals and content provided by the European Movement International

The European Movement International | Place du Luxembourg 2, 1050 Brussels, Belgium