Na EU agendi:

Dan Evrope | Budžet | Samit EU-Zapadni Balkan

Ove nedelje će građani i institucije proslaviti Dan Evrope, kojim će se obeležiti 70. godišnjica Šumanove deklaracije, koja je predstavljena 9. maja 1950. i koja je predložila stvaranje Evropske zajednice za ugalj i čelik, utirući put saradnje u Evropi.
Pošto mere suzbijanja širenja koronavirusa ograničavaju javne događaje, institucije EU i građani Evrope taj dan će proslaviti kroz brojne aktivnosti na mreži. Dok se borba protiv pandemije nastavlja, kampanja Globalni odgovor na koronavirus (Coronavirus Global Response), čije je deo i Evropska unija, počinje danas.
Kasnije ove nedelje, Komisija će objaviti revidiran dugoročni budžet i radni program koji treba da omogući brzi oporavak Unije.
U sredu će se lideri EU i Zapadnog Balkana okupiti na onlajn samitu čiji je domaćin hrvatsko predsedavanje EU i koji je prvobitno trebalo da bude održan u Zagrebu.

Evropski parlament: Dugoročni budžet

Ove nedelje, veći broj odbora Evropskog parlamenta glasaće o preporukama u vezi sa pregovorima za novo partnerstvo sa Velikom Britanijom. Štaviše, Odbor za budžet (BUDG) raspravljaće o EU Fond za pravednu tranziciju i glasaće o mehanizmima zaštite za korisnika programa EU koji su deo dugoročnog budžeta (Dugoročni finansijski okvir – MFF).
Komitet za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) održat će raspravu sa Margrete Vestager, izvršnom potpredsednicom Evropske komisije za Evropa spremna za digitalno doba, o odgovoru EU na epidemiju KOVID-19.

Evropska komisija: Globalni odgovor na koronavirus

Danas će EU zajedno sa nekoliko globalnih partnera, kao što je Svetska zdravstvena organizacija, započeti svetski maraton, poznat kao „Globalni odgovor na koronavirus“. Prikupljena sredstva biće iskorišćena za razvoj brzog i pravičnog pristupa sigurnoj, kvalitetnoj, efikasnoj i pristupačnoj dijagnostici, terapiji i vakcinama protiv koronavirusa. Kasnije ove nedelje očekuje se da Komisija objavi novi predlog za sledeći dugoročni budžet EU koji uzima u obzir nove prioritete i zahteve proizišle iz krize zbog pandemije.

Savet EU: Mere oporavka na tržištu rada

 

Ministri rada i socijalne politike EU u utorak će održati video konferenciju na kojoj će razgovarati o demografskim izazovima u kontekstu pandemije KOVID-19, kao i implikacijama na tržište rada i ekonomiju. Oni će razmeniti mišljenja o preduzetim i predviđenim merama za oporavak na nacionalnom nivou i na nivou EU.
Ministri telekomunikacija razgovaraće o aplikacijama za praćenje i elektronskim komunikacionim podacima u svrhu rešavanja krize KOVID-19.
U petak će Evrogrupa između ostalog, razmotriti ekonomsku situaciju u evrozoni i Podršku tokom krize zbog pandemije.

Pročitaj više

Evropski savet: Samit EU-Zapadni Balkan

U sredu će lideri EU i Zapadnog Balkana učestvovati na onlajn samitu koji će se fokusirati na zajedničke izazove i buduću saradnju EU i zemalja Zapadnog Balkana. Prvobitno, samit je trebalo da bude održan u Zagrebu i jedan je od glavnih događaja hrvatskog predsedavanja Savetom EU.

 


Copyright © The European Movement International, all rights reserved. Visuals and content provided by the European Movement International

The European Movement International | Place du Luxembourg 2, 1050 Brussels, Belgium