Na EU agendi:

Svetski dan zdravlja | Evrogrupa | Zapadni Balkan

Ovog utorka obeležava se Svetski dan zdravlja radi podizanja svesti o određenoj zdravstvenoj temi. Za ovogodišnje izdanje, države i institucije odaće počast doprinosu medicinskih sestara i babica, podsećajući na kritičnu ulogu koju igraju, posebno u doba krize.
Dok države članice i institucije EU nastavljaju da koriste sve svoje resurse za borbu protiv širenja koronavirusa, Evrogrupa će ove nedelje, delujući u skladu sa mandatom lidera EUCO, raditi na pružanju koordinisanog odgovora na ekonomski pad usled pandemije KOVID-19.
U međuvremenu, ministri pravde EU razgovaraće o situaciji u zatvorima i pritvorskim jedinicama s obzirom na opasnost od širenja zaraze KOVID-19, a ministri odbrane preispitaće bezbednosne posledice pandemije.
Evropski parlament će nastaviti sastanke na daljinu za pripremu vanredno plenarnog zasedanja sledeće nedelje.

Evropski parlament:Pripreme za vanredno plenarno zasedanje

Ove nedelje, evropski parlamentarci učestvuju na sastancima na daljinu upravnih tela, grupa i odbora. Parlament se takođe priprema za vanredno plenarno zasedanje koje je zakazano za sledeću nedelju.
Mnogi odbori su odložili i otkazali sastanke do kraja meseca, upravo zbog predstojeće vanredne plenarne sednice i širenja KOVID-19. Odbor za ribarstvo će u utorak raspravljati o merama za suzbijanje društveno-ekonomskih posledica pandemije na sektor ribarstva. Kalendar Parlamenta za 2020. ponovo je ažuriran, a najnoviju verziju možete pronaći ovde.

Evropska komisija:Samit EU-Zapadni Balkan

Ove nedelje na agendi koledža je diskusija o „izveštaju potpredsednice Šuice o uticaju demografskih promena“. Komesari će takođe raspravljati o doprinosu Komisije na samitu EU i Zapadnom Balkanu u maju. U međuvremenu, komesar Johanson će nastaviti sa sastancima sa ministrima pravde i unutrašnjih poslova EU. U ponedeljak, komesar Kiriakides će održati videokonferenciju sa ministrima zdravlja EU, Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti i Evropskom agencijom za lekove, kako bi se bavili pandemijom KOVID-19, kao i da podizanjem svesti o Svetskom danu zdravlja.

Savet EU o pravosuđu i vojnim pitanjima

Ministri pravde EU ove nedelje će učestvovati na video-konferenciji kako bi pregledali mere koje su države članice uvele u oblasti pravosuđa, kao odgovor na pandemiju KOVID-19. To uključuje promene u metodama rada pravosudnih tela i pravnih profesija, izazove prekogranične pravne saradnje, zatvorske i pritvorske kazne, s posebnim naglaskom na situaciju u zatvorima i pritvorskim objektima s obzirom na opasnost od izbijanja epidemije.
Takođe, ministri odbrane EU će u ponedeljak zajedno sa potpredsednikom Boreljom, razgovarati o vojnim implikacijama pandemije KOVID-19.
U utorak će se Evrogrupa, koja je na čelu EUCO-a, sastati putem video-konferencije i raditi na koordinisanom odgovoru na ekonomske posledice pandemije KOVID-19, usklađujući se sa aktivnostima u obeležavanju Svetskog dana zdravlja.

 


Copyright © The European Movement International, all rights reserved. Visuals and content provided by the European Movement International

The European Movement International | Place du Luxembourg 2, 1050 Brussels, Belgium