Evropski pokret u Srbiji i Fridrih Ebert fondacija organizuju međunarodnu konferenciju pod nazivom „Berlinski proces – šta dalje?“ u kongresnom centry Envoy, konferencijska sala Dali (Gospodar Jevremova 47, Beograd).

Berlinski proces je pokrenut u 2014. godini, kao odgovor na najavljenu pauzu u otvaranju EU prema novim zemljama članicama. On je osmišljen da nastavi sa radom na nekim zadacima proširenja, ali na specifičan način i u ograničenom broju oblasti. U 2018. godini, inovirana strategija proširenja EUuključila je veliki deo agende Berlinskog procesa i mehanizme koji su u okviru njega razvijeni.

Da li je Berlinski proces i dalje potreban kao izvor korisnih podsticaja za proces proširenja? Da li je postao glavna okosnica regionalne saradnje koja je objedinila dosadašnje napore različitih regionalnih inicijativa? Cilj ove konferencije je da se dobiju odgovori na ova pitanja, a naročito na pitanje: šta je dalje moguće uraditi u ovom specifičnom formatu?

Agendu možete preuzeti na ovom linku.