Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka u saradnji sa Evropskim pokretom – Sremska Mitrovica, organizuju debatu „Migrantska kriza, Srbiji i Evropska unija“, koja će se održati u četvrtak, 12. aprila 2018, u restoranu Kao nekad 968 (Šidska ulica, Berkasovo, Šid), od 12 do 14 časova.
U martu je usvojen novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, čiji je donošenje posledica novih potreba nastalih velikim prilivom izbeglica i azilanata, ali i usaglašavanja našeg pravnog sistema sa važećim direktivama EU. Zakon omogućava efikasnije postupanje nadležnih organa u slučajevima stranaca i azilanata u Srbiji.

 

Debata će biti prilika za širu i stručnu javnost da se upoznaju sa ključnim odredbama i novim rešenjima, kao i trenutnim stanjem u Srbiji u ovoj oblasti. O tome će govoriti:

  • Prof. dr Dragan R. Simić, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu; rukovodilac master programa „Studije migracija“ na Univerzitetu u Beogradu,
  • Svetlana Velimirović, zamenica komesara u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije,
  • Emilija Joksić, šefica Kancelarije za azil Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (TBC),
  • Dragan Živojinović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka.

Debata u Šidu deo je serije događaja koje Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju u ukupno 17 gradova Srbije, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji – Sremska Mitrovica i Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo. Debate se održavaju u okviru projekta „Evropa za mene“ koji podržava Delegacija Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije.