U subotu, 30. oktobra 2021. godine od 11h u KC Grad, biće održan finalni evaluacioni sastanak mentorina i mentorki u okviru 11. ciklusa na mentorskom programu za žene Podeli svoje znanje.

Nakon deset meseci druženja i rada mentorki i mentorina, pravimo zajednički osvrt na dosadašnja postignuća i pregled postignutih rezultata u mentorskim parovima, ali i u okviru grupe. Finalni evaluacioni sastanak ujedno će biti i prilika da pored pregleda rezultata rada, se postave temelji dalje saradnje i druženja mentorki i mentorina nakon završetka Programa. U okviru sastanka biće organizovana i fokus grupa za dalji razvoj metodologije za zajedničke aktivnosti u okviru Programa, nakon 11 godina realizacije, a u cilju dalje implementacije pilot Programa u Bosni i Hercegovini i unapređenja radionica koje će se ubuduće organizovati online.

Finalni evaluacioni sastanak održaće se u hibridnoj formi, tako da će biti obezbeđeno praćenje i učešće mentorina i mentorki iz Bosne i Hercegovine. Fasilitaciju evaluacionog sastanka i fokus grupe realizovaće dugogodišnja saradnica Programa, ekspertkinja za mentorstvo i rodnu ravnopravnost Svetlana Stefanović.

Za priliku evaluacionog sastanka, okupljanje učesnica uživo zahtevaće posedovanje zelenog sertifikata, negativnog PCR i/ili Antigenskog testa, uz ograničenje od maksimalno 25 učesnica u istom prostoru.

#podelisvojeznanje

#ženaženi

#mentorstvo

#ženskasolidarnost

#rodnaravnopravnost