Sa zadovoljstvom vas pozivamo da učestvujete u konferenciji „Iskustvo zemalja Višegradske grupe u procesu dekarbonizacije – mogućnost primene dobre prakse u Republici Srbiji“, koju organizujemo u četvrtak, 3. novembra od 09.00 do 15.00 časova u konferencijskom prostoru Hotela Room 88 (Takovska 49) u Beogradu.
Svaka članica Višegradske grupe suočila se sa različitim izazovima vezanim za postizanje klimatskih ciljeva EU, a oni su i dalje na različitim nivoima procesa tranzicije. Kao zemlje koje su pristupile EU tek 2004. godine, i dalje se smatraju „novim članicama“ i kao takve dele mnogo sličnosti sa Srbijom kao zemljom kandidatom za članstvo u EU koja je još uvek u velikoj meri zavisna od fosilnih goriva.

Konferencija se održava u cilju predstavljanja iskustva zemalja Višegradske grupe u kreiranju politika i implementaciji mera za proces dekarbonizacije, koje može poslužiti relevantnim javnim institucijama i organizacijama civilnog društva aktivnim u oblasti, za razvoj dobre prakse u Srbiji. Konferencija će biti podeljena u dva dela: radni deo u formi radonice za predstavnike/ce organizacija civilnog društva i javnu diskusiju za sve zainteresovane aktere.
Radni deo u formi radionice za cilj ima upoznavanje predstavnika/ca OCD sa nalazima prethodno sprovedenih analiza politika i praksi u zemljama V4 u oblasti dekarbonizacije, sa preporukama za metode saradnje i uključivanja OCD koje mogu podržati rad javnih institucija. Iskustvo zelene tranzicije zemalja Centralne Evrope biće okosnica za lekcije koje mogu poslužiti OCD u zagovaračkim inicijativama ka javnim institucijama. Radionica takođe predstavlja priliku da se razgovara o pitanjima i preprekama za efikasniju saradnju između različitih aktera u procesu dekarbonizacije u Srbiji.
Javna diskusija u formi okruglog stola za cilj ima razmenu informacija i uvida nakon sumiranja rezultata prethodno sprovedenih analiza iskustva V4 zemalja. Javna diskusija biće prilika za razgovor različitih relevantnih aktera o stanju oblasti procesa dekarbonizacije u Srbiji, uz paralelno referisanje na iskustvo V4 u izazovima i rešenjima. Molimo vas da prijavite učešće najkasnije do ponedeljka, 31. oktobra do 15.00h na e-mail office@emins.org (ime/prezime/organizacija/telefon).

Konferencija „Iskustvo zemalja Višegradske grupe u procesu dekarbonizacije – mogućnost primene dobre prakse u Republici Srbiji“ deo je projekta „Osnaživanje OCD uključenih u proces dekarbonizacije u Srbiji kroz iskustvo zemalja V4“, koji zajednički realizuju Evropski pokret u Srbiji sa partnerima, iz podršku Međunarodnog Višegradskog fonda.