Evropski pokret u Srbiji, uz podršku uspešnih kompanija u Srbiji organizuje Prvu korporativnu konferenciju o aktuelnim promenama u obrazovnom sektoru, sa posebnim osvrtom na usklađivanje srednjoškolskog i visokoškolskog sistema sa potrebama tržišta rada i kompanija koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Cilj konferencije je da pokrene kompetentnu raspravu između ključnih aktera: države kao regulatora i preduzeća kao ekonomskih subjekata, uvažavajući realno stanje i potrebe u našem društvu na putu ka Evropskoj uniji, a održaće se u četvrtak, 12. aprila u Beogradu.

Preuzmite agendu.